Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995

Kazalo

33. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Podgorci za uvedbo 5. krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Podgorci, ki je bil v nedeljo 4.12.1994, stran 60.

P O R O Č I L O
volilne komisije Krajevne skupnosti Podgorciza uvedbo 5. krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Podgorci, ki je bil v nedeljo 4. 12. 1994
1
Volilna komisija ugotavlja, da je bil s sklepom Sveta Krajevne skupnosti Podgorci z dne 28. 10. 1994 razpisan referendum za uvedbo 5. krajevnega samoprispevka za celotno območje Krajevne skupnosti Podgorci, in sicer za obdobje od 1. 2. 1995 do 31. 1. 2000, sklep o razpisu referenduma je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/94.
2
Volilna komisija Krajevne skupnosti Podgorci je na podlagi pregleda celotnega gradiva o glasovanju preverila zakonitost referenduma in ugotovila, da je bil postopek za izvedbo referenduma in sam referendum izveden v skladu z zakonom o referendumu ter, da ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na izid glasovanja.
3
Po ugotovitvi izida glasovanja je volilna komisija ugotovila, da je izid glasovanja naslednji:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 1283 volivcev
– glasovanja se je udeležilo 1026 volivcev in od tega glasovalo:
– “ZA” uvedbo krajevnega samoprispevka 701 volivec
– “PROTI” uvedbi krajevnega samoprispevka 317 volivcev
– neveljavnih glasovnic je bilo 8 kom.
– s potrdilom ni glasoval nihče.
Glede na to volilna komisija ugotavlja, da je na referendumu glasovalo 1026 volivcev, od tega je na referendumu glasovalo “ZA” uvedbo krajevnega samoprispevka 701 volivec ali 68,32 %. Referendum je tako uspel pozitivno.
Na podlagi navedenega izida glasovanja volilna komisija v smislu 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ugotavlja, da je referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Podgorci, za obdobje od 1. 2. 1995 do 31. 1. 2000 uspel 68,32 %, saj se je zanj izrekla večina volivcev, ki so se glasovanja udeležili.
Podgorci, dne 4. decembra 1994.
Tajnik volilne komisije
Franc Hergula l. r.
Predsednik volilne komisije
Podgarci
Jožef Cajnko l. r.
Član volilne komisije
Stanko Pignar l. r.

AAA Zlata odličnost