Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995

Kazalo

31. Statutarni sklep občine Moravče, stran 59.

Na podlagi 29. člena v zvezi s 64. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/94 in 57/94) je Občinski svet občine Moravče na 1. seji dne 22. 12. 1994 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
občine Moravče
I
Ta statutarni sklep ureja delovanje občine Moravče do sprejema statuta.
II
Sedež občine Moravče je v Moravčah, Trg svobode 4.
Občina Moravče ima žig okrogle oblike z napisom Republika Slovenija, občina Moravče.
III
Do sprejema organizacije in načrta delovnih mest občina Moravče uporablja storitve občinske uprave občine Domžale kot skupne občinske uprave.
IV
Do sprejema proračunov vseh štirih občin za leto 1995 s sredstvi na ločenem računu občine Domžale razpolagajo župani občin Domžale, Lukovica, Mengeš in Moravče.
Župan lahko pooblasti drugo osebo za razpolaganje s sredstvi na ločenem računu.
Način uresničevanja pravic županov iz prvega odstavka se uredi s posebnim aktom.
V
Vsi veljavni akti, ki jih je sprejela Skupščina občine Domžale in njeni organi, ostanejo v veljavi, dokler občina Moravče ne sprejme novih ali jih razveljavi.
VI
Občina Moravče bo do sprejetja statuta obdržala dosedanjo organiziranost krajevnih skupnosti.
VII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995.
Moravče, dne 22. decembra 1994.
Predsedujoči
Roman Serianz l. r.

AAA Zlata odličnost