Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995

Kazalo

30. Statutarni sklep občine Mengeš, stran 58.

Na podlagi 29. člena v zvezi s 64. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list, RS, št. 72/93 in 75/94) je Občinski svet občine Mengeš na 1. seji dne 23. 12. 1994 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
občine Mengeš
I
Ta statutarni sklep ureja delovanje občine Mengeš do sprejema statuta.
II
Sedež občine Mengeš je v Mengšu, Zavrti 2.
Občina Mengeš ima žig okrogle oblike z napisom Republika Slovenija, občina Mengeš.
III
Do sprejema organizacije in načrta delovnih mest občina Mengeš uporablja storitve občinske uprave občine Domžale kot skupne občinske uprave.
IV
Do sprejema proračuna vseh štirih občin za leto 1995 s sredstvi na ločenem računu občine Domžale razpolagajo župani občin Domžale, Lukovica, Mengeš in Moravče.
Župan lahko pooblasti predsednika ali podpredsednika občinskega sveta za razpolaganje s sredstvi na ločenem računu v času njegove odsotnosti.
Način uresničevanja pravic županov iz prvega odstavka se uredi s posebnim aktom.
V
Vsi veljavni akti, ki jih je sprejela Skupščina občine Domžale in njeni organi, ostanejo v veljavi, dokler občina Mengeš ne sprejme novih ali jih razveljavi.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995.
Mengeš, dne 23. decembra 1994.
Predsednik
Andrej Kozelj, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost