Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995

Kazalo

26. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutkov prostorsko ureditvenih pogojev za občino Litija (PUP 1,2,3,4,5 in 6), stran 57.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 65. člena statuta občine Litija (Uradni list RS, št. 5/93) je Izvršni svet Skupščine občine Litija na 117. seji dne 15. 12. 1994 sprejel
S K L E P
o podaljšanju javne razgrnitve osnutkov prostorsko ureditvenih pogojev za občino Litija (PUP 1, 3, 4, 5 in 6)
1. člen
Javna razgrnitev osnutkov prostorsko ureditvenih pogojev za občino Litija (PUP 1, 3, 4, 5 in 6) se podaljša do vključno 28. februarja 1995.
2. člen
Osnutki bodo javno razgrnjeni v avli Skupščine občine Litija za celotno občino in v prostorih krajevnih skupnosti v vsaki za njeno območje.
3. člen
V teku javne razgrnitve bo Oddelek za urejanje prostora občine Litija skupaj s krajevnimi skupnostmi organiziral javne obravnave.
O času in kraju bodo občani pravočasno seznanjeni na krajevno običajen način.
4. člen
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pisne pripombe in predloge na javno razgrnjene osnutke Oddelku za urejanje prostora občine Litija, Jerebova 14, Litija ali pa jih vpišejo v knjige pripomb na sedežih krajevnih skupnosti.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/1-90-6
Litija, dne 15. decembra 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Litija
Slavko Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost