Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995

Kazalo

23. Uredba o obvezni priključitvi novozgrajenih objektov na plinsko omrežje in plačilu prispevka za priključitev, stran 55.

Na podlagi 13. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) 18. člena odloka o urejanju in varstvu okolja v občini Kočevje (Uradni list RS, št. 24/91) in 36. člena statuta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 21/94) je Izvršni svet Skupščine občine Kočevje na seji dne 29. 12. 1994 sprejel
U R E D B O
o obvezni priključitvi novozgrajenih objektov na plinsko omrežje in plačilu prispevka za priključitev
1. člen
Z izgradnjo skupne plinske postaje v obrtniško-podjetniški coni v Kočevju bodo ustvarjeni pogoji za prehod na plinsko ogrevanje objektov v tem okolju.
2. člen
V obrtniško-podjetniški coni v Kočevju se morajo vsi novozgrajeni objekti priključiti na plinski sistem ogrevanja in je prepovedana gradnja drugačnih kurišč. Pri objektih, ki so namenjeni opravljanju lesnopredelovalne dejavnosti, je dovoljena izgradnja mešanih kurišč in sicer za plin in lesne odpadke, ki nastanejo pri lastni proizvodnji.
3. člen
Za delno kritje stroškov graditve plinske postaje ter razvodov do objektov plačujejo investitorji novih objektov prispevek za priklopno moč, ki ga na predlog investitorja plinovodnega omrežja potrdi pristojni organ lokalne skupnosti.
4. člen
Investitor oziroma upravljalec plinovodnega omrežja je dolžan zagotavljati redno vzdrževanje tega omrežja in nemoteno dobavo plina. Kolikor tega ne zagotavlja, lahko pristojni organ lokalne skupnosti določi drugega upravljalca, ne glede na to kdo je bil investitor izgradnje plinovodnega omrežja.
5. člen
Investitor oziroma lastnik objekta, ki se je dolžan priklopiti na plinski sistem ogrevanja plačuje dobavo plina po ceni, ki mora biti konkurenčna glede na ostale načine ogrevanja.
V ceno dobave plina se vkalkulirajo tudi stroški tekočega vzdrževanja primarnega omrežja.
Ceno plina potrjuje pristojni organ lokalne skupnosti.
6. člen
Upravljalec plinovodnega omrežja je lahko le fizična oseba, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo ali pravna oseba, ki ima dovoljenje za opravljanje te dejavnosti in je zanjo usposobljena.
7. člen
Ta uredba prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Kočevje, dne 22. decembra 1994.
Predsednik Izvršnega sveta Skupščine občine Kočevje
Alojz Petek, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost