Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995

Kazalo

22. Sklep o uvedbi posebnega prispevka za financiranje modernizacije lokalne ceste Vrhpolje-Ivančna Gorica, stran 55.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) je Svet Krajevne skupnosti Ivančna Gorica na seji dne 20. 12. 1994 sprejel
S K L E P
o uvedbi posebnega prispevka za financiranje modernizacije lokalne ceste Vrhpolje–Ivančna Gorica
1. člen
Uvede se posebni samoprispevek na območju Krajevne skupnosti Ivančna Gorica, in sicer za vas Vrhpolje, lastnike vikendov in lastnike zemljišč na tem območju.
2. člen
Posebni samoprispevek v denarju se predpisuje za modernizacijo lokalne ceste Vrhpolje–Ivančna Gorica.
3. člen
Posebni samoprispevek lahko zavezanci poravnajo do 30. 12. 1994.
4. člen
Posebni samoprispevek bodo plačali posamezniki, ki so v 7. členu tega sklepa poimensko navedeni.
5. člen
Posameznik plača posebni samoprispevek v višini, ki je naveden v 7. členu tega sklepa in je bil dogovorjen med udeleženci referenduma. Znesek je izražen v SIT.
6. člen
Posebnega samoprispevka ne plačajo tisti, ki so po zakonu o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) plačila oproščeni, ali so svojo obveznost že poravnali.
7. člen
Posebni samoprispevek plačajo občani, ki so navedeni v naslednjem seznamu:
-----------------------------------------------------------------
Zap. Priimek in ime   Bivališče           Obveznost
št.                              SIT
-----------------------------------------------------------------
 1. Ban Jože       Ljubljana             25.000
 2. Blatnik Alojz    Vrhpolje 10           198.000
 3. Blatnik Olga     Vrhpolje 10            48.000
 4. Hribar Zvonko    Vrhpolje 7a           216.000
 5. Kastelic Ivan    Artiža vas 13           20.000
 6. Kastelic Angela   Artiža vas 13           81.000
 7. Kastelic Anton    Vrhpolje 7a           109.000
 8. Kastelic Majda    Vrhpolje 8            116.000
 9. Kastelic Rudolf ml. Vrhpolje 8            240.000
10. Kumelj Miha     Veliko Černelo          15.000
11. Lavrih Srečo     Pijava Gorica          270.000
12. Možina Stane     Vrhpolje 7            150.000
13. Možina Jožica    Vrhpolje 7            54.000
14. Možina Gabrijela   Vrhpolje 7            50.000
15. Ostanek Marjan    Vrhpolje 9            162.000
16. Ostanek Malči    Vrhpolje 9            96.000
17. Tomšič Janez     Vrhpolje 11           154.000
18. Tomšič Marjana    Vrhpolje 11            96.000
-----------------------------------------------------------------
8. člen
Plačane zneske samoprispevka se odšteje od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90).
9. člen
Samoprispevek se plača na blagajni Krajevne skupnosti Ivančna Gorica.
10. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva so strogo namenska in se uporabljajo za namene iz 2. člena tega sklepa.
11. člen
S sredstvi samoprispevka upravlja Svet Krajevne skupnosti Ivančna Gorica, ki je odgovoren za zbiranje sredstev in izvajanje del. Ta je dolžan po zaključku del poročati na zboru občanov o uporabi s samoprispevkom zbranih sredstev.
12. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ivančna Gorica, dne 20. decembra 1994.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Ivančna Gorica
Franjo Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost