Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995

Kazalo

16. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih, stran 49.

Na podlagi 2. do 9. in 11. do 13. točke sklepa Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, št. 114-02/90-1/11-8 z dne 31. 10. 1991 (Uradni list RS, št. 22/91-I) in 9. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94), Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
Z N E S K E
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih
Za mesec januar 1995 znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 6.195 SIT;
– študentom 12.685 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 29.612 SIT;
– za 20 let delovne dobe 44.417 SIT;
– za 30 let delovne dobe 59.223 SIT;
3. solidarnostne pomoči 59.223 SIT;
4. regres za prehrano med delom 9.278 SIT;
5. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, ki traja:
– 6 do 8 ur 1.614 SIT;
– 8 do 12 ur 2.319 SIT;
– nad 12 ur 4.639 SIT;
6. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe kategorije do 4.054 SIT;
– brez računa 1.392 SIT;
7. kilometrina 22 SIT;
8. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi za vsak kilometer 11 SIT;
9. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 16.700 SIT;
– povračilo stroškov prehrane 20.411 SIT;
10. terenski dodatek 974 SIT.
Št. 148-5/93
Ljubljana, dne 28. decembra 1994.
Andrej Šter l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost