Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995

Kazalo

15. Odločba o pooblastitvi Kmetijskega inštituta Slovenije Hacquetova 2, Ljubljana za opravljanje del in nalog v postopku potrjevanja novih sort, dovolitve introdukcije tujih sort in varstva sort kmetijskih rastlin, stran 49.

Na podlagi 36.a člena zakona o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni ist SFRJ, št. 38/80, 82/90) v zvezi s 1. in 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D L O Č B O
o pooblastitvi Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova 2, Ljubljana za opravljanje del in nalog v postopku potrjevanja novih sort, dovolitve introdukcije tujih sort in varstva sort kmetijskih rastlin
1. Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 2, Ljubljana se pooblasti za opravljanje naslednjih del in nalog v postopku potrjevanja novih sort, dovolitve introdukcije tujih sort in varstva sort kmetijskih rastlin:
– za prejemanje zahtev za potrditev novih sort oziroma za dovolitev introdukcije tujih sort kmetijskih rastlin ter za ocenjevanje, ali je zahteva v redu in upravičena;
– za prejemanje zahtev za varstvo sort kmetijskih rastlin ter za ocenjevanje, ali je zahteva v redu in upravičena;
– za obveščanje vložnikov zahtevkov o izvajanju postopka za potrditev novih sort, dovolitev introdukcije tujih sort ter za varstvo sort kmetijskih rastlin;
– za organiziranje preizkušanja sort na poskusnem polju in v laboratoriju ter za nudenje strokovne pomoči izvajalcem preizkušanja;
– za obdelavo rezultatov preizkušanja sort, dobljenih na poskusnem polju in v laboratoriju ter pripravo odločb o vrednosti sort;
– za vodenje registra novih sort, vodenje evidence tujih sort in vodenje registra zavarovanih sort kmetijskih rastlin;
– za opravljanje administrativnega in strokovno-tehničnega dela za Strokovno komisijo za potrjevanje, dovolitev in varstvo sort (Sortna komisija) in za podkomisije;
– za objavljanje rezultatov preizkušanja v strokovnih publikacijah.
2. Kmetijski inštitut Slovenije mora Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano redno pošiljati poročila o izvrševanju del in nalog iz 1. točke te odločbe.
3. Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-16-004/94
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost