Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1. Popravek odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, stran 3006.

POPRAVEK
V odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 35-1467/94 z dne 17. VI. 1994 se za prvim odstavkom 2. člena vnese besedilo: »3. člen«. V drugi alinei 3. člena se beseda »in« nadomesti s pomišljajem, tako da se besedilo pravilno glasi:
»- na mag. cesti št. 1 Naklo-Podtabor-Lesce-Vrba.«
Minister
za notranje zadeve
Andrej Šter l. r.