Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1994 z dne 24. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1994 z dne 24. 11. 1994

Kazalo

98. Zakon o ratifikaciji Haaškega sporazuma o mednarodnem depozitu industrijskih vzorcev in modelov - Haaškega akta in dopolnilnega akta iz Stockholma, stran 1427.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI HAAŠKEGA SPORAZUMA O MEDNARODNEM DEPOZITU INDUSTRIJSKIH VZORCEV IN MODELOV – HAAŠKEGA AKTA IN DOPOLNILNEGA AKTA IZ STOCKHOLMA
Razglašam Zakon o ratifikaciji Haaškega sporazuma o mednarodnem depozitu industrijskih vzorcev in modelov Haaškega akta in dopolnilnega akta iz Stockholma, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. novembra 1994.
Št. 012-01/94-151
Ljubljana, dne 17. novembra 1994
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI HAAŠKEGA SPORAZUMA O MEDNARODNEM DEPIZITU INDUSTRIJSKIH VZORCEV IN MODELOV – HAAŠKEGA AKTA IN DOPOLNILNEGA AKTA IZ STOCKHOLMA
1. člen
Ratificira se Haaški sporazum o mednarodnem depozitu industrijskih vzorcev in modelov – Haaški akt, sklenjen 28. novembra 1960, in dopolnilni akt iz Stockholma, sklenjen 14. julija 1967 ter spremenjen in dopolnjen 28. septembra 1979.
2. člen
Besedilo Haaškega sporazuma – Haaškega akta in dopolnilnega akta iz Stockholma se v francoskem izvirniku in slovenskem prevodu glasi:
3. člen
Za izvajanje Haaškega sporazuma – Haaškega akta in dopolnilnega akta iz Stockholma skrbi Ministrstvo za znanost in tehnologijo – Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 318-01/94-9/1
Ljubljana, dne 9. novembra. 1994
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jože Školč l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina