Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1994 z dne 15. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1994 z dne 15. 4. 1994

Kazalo

36. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kirgiško republiko glede vzpostavitve diplomatskih odnosov, stran 196.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KIRGIŠKO REPUBLIKO GLEDE VZPOSTAVITVE DIPLOMATSKIH ODNOSOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Kirgiško republiko glede vzpostavitve diplomatskih odnosov, podpisan v Biškeku dne 19. januarja 1993.
2. člen
Sporazum se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu glasi:
AGREEMENT
BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE KYRGHYZ REPUBLIC REGARDING THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS
The Republic of Slovenia and the Kyrghyz Republic, guided by a desire to strengthen and develop relations between the two countries in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations and Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, have agreed as follows:
Article 1
The Republic of Slovenia and the Kyrghyz Republic will establish diplomatic relations with each other at the ambassadorial level.
Article 2
The Parties to this Agreement agree that the provisions of Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 shall apply to diplomatic relations between them.
Article 3
The Parties to this Agreement agree that the provisions of Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963 shall apply to consular relations between them.
Article 4
This Agreement enters into force upon signature.
 
Done in duplicate in the English language at Bishkek on 19 January 1994.
For the
Republic of Slovenia
Lojze Peterle, (s)
 
For the
Kyrghyz Republic
Askar Ajtmatov, (s)
SPORAZUM
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KIRGIŠKO REPUBLIKO GLEDE VZPOSTAVITVE DIPLOMATSKIH ODNOSOV
Republika Slovenija in Kirgiška republika sta v želji, da bi okrepili in razvili odnose med obema državama v skladu s cilji in načeli Ustanovne listine Združenih narodov in Sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, sklenili sledeče:
1. člen
Republika Slovenija in Kirgiška republika bosta vzpostavili medsebojne diplomatske odnose na ravni veleposlanikov.
2. člen
Podpisnici tega sporazuma se strinjata, da bodo določila Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961 veljala tudi za diplomatske odnose med njima.
3. člen
Podpisnici tega sporazuma se strinjata, da bodo določila Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963 veljala tudi za konzularne odnose med njima.
4. člen
Ta sporazum prične veljati ob podpisu.
 
Sestavljeno v dveh izvodih v angleškem jeziku v Biškeku dne 19. januarja 1994.
Za Republiko Slovenijo
Lojze Peterle l. r.
 
Za Kirgiško republiko
Askar Ajtmatov l. r.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/94-40/1-8
Ljubljana, dne 11. marca 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina