Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

3015. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v občini Žalec, stran 5130.

POROČILO
o izidu volitev članov občinskega sveta v občini Žalec
Občinska volilna komisija je na seji dne 12. decembra 1994 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah 4. decembra 1994 ugotovila:
I
1. Na volitvah 4. decembra 1994 je imelo pravico glasovati skupaj 29.454 volivcev, od tega
a) 29.454 volivcev, vpisanih v volilne imenike in
b) - volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilne imenike
2. Glasovalo je skupaj 18.134 volivcev, ali 61,58%.
Od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 18.065 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku
b) 69 volivcev glasovalo po pošti
c) - volivcev glasovalo s potrdili
II
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 18.130 glasovnic.
Ker so bile prazne glasovnice, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, ker sta bili obkroženi dve ali več listi je bilo 2.425 neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 15.705.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+------+---------------------------------------------------+
|Glasov|Ime liste                     |
+------+---------------------------------------------------+
|2704 |SKD Slovenski krščanski demokrati         |
+------+---------------------------------------------------+
|2885 |SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije     |
+------+---------------------------------------------------+
|213  |Neodvisni kandidat Vrhovnik Slavko         |
+------+---------------------------------------------------+
|1438 |Združena lista socialnih demokratov        |
+------+---------------------------------------------------+
|83  |Neodvisni kandidat                 |
+------+---------------------------------------------------+
|115  |Ivan Šmarčan in skupina volivcev Galicija     |
+------+---------------------------------------------------+
|3009 |Liberalna demokracija Slovenije          |
+------+---------------------------------------------------+
|98  |Jože Cokan in skupina predlagateljev        |
+------+---------------------------------------------------+
|1683 |Slovenska ljudska stranka             |
+------+---------------------------------------------------+
|2120 |Demokratična stranica upokojencev Slovenije - DESUS|
+------+---------------------------------------------------+
|631  |Zeleni Slovenije                  |
+------+---------------------------------------------------+
|259  |Neodvisna lista krajanov              |
+------+---------------------------------------------------+
|125  |Neodvisni občani Levca               |
+------+---------------------------------------------------+
|342  |Lista neodvisnih                  |
+------+---------------------------------------------------+
III
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah je pripadalo listam kandidatov skupaj 12 mandatov.
a) V volilni enoti 1: 4 mandati
1. SKD - Slovenski krščanski demokrati
Izvoljen je:
Vinko Drča, roj. 14. 12. 1960, Grajska vas 18
2. SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije
Izvoljen je:
Franc Sušnik, roj. 4. 9. 1955, Vransko 93-a
3. Liberalna demokracija Slovenije
Izvoljen je:
Nikolaj Rožič, roj. 21. 11. 1937, Dobrovlje 40
4. Slovenska ljudska stranka
Izvoljen je:
Anton Grobler, roj. 20. 4. 1957, Pondor 8
b) V volilni enoti 2: 1 mandat
1. Liberalna demokracija Slovenije
Izvoljen je:
Anton Ajdič, roj. 8. 4. 1945, Latkova vas 46
c) V volilni enoti 3: 1 mandat
1. SKD - Slovenski krščanski demokrati.
Izvoljen je:
Stanislav Novak, roj. 22. 11. 1936, Orova vas 14
č) V volilni enoti 4: 3 mandati
1. SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije
Izvoljen je:
Štefan Frece, roj. 3. 3. 1950, Liboje 70-a
2. Liberalna demokracija Slovenije
Izvoljen je:
Vojko Zupanc, roj. 5. 1. 1964, Migojnice 32-c
3. Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
Izvoljen je:
Ivan Grobelnik, roj. 28. 9. 1933, Zabukovica 128-a
d) V volilni enoti 5: 1 mandat
1. Liberalna demokracija Slovenije
Izvoljen je:
Andrej Šporin, 12. 9. 1957, Žalec, Čopova 3.
e) V volilni enoti 6: 2 mandata
1. SKD - Slovenski krščanski demokrati
Izvoljen je:
Anton Rozman, roj. 26. 3. 1931, Podvin pri Žalcu 102
2. Liberalna demokracija Slovenije
Izvoljen je:
Marko Dolar, roj. 8. 5. 1963, Gotovlje 66-a
Preostalih 24 mandatov se razdeli na ravni občine, na podlagi 16. člena zakona o lokalnih volitvah. Istoimenske liste, ki so vložene v dveh ali več volilnih enotah:
- SKD - Slovenski krščanski demokrati
- SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije
- Združena lista socialnih demokratov
- Liberalna demokracija Slovenije
- Slovenska ljudska stranka
- Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
- Zeleni Slovenije
IV
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 41 (d'Hondtov sistem) je zaporedje najvišjih 41 količnikov naslednje:
+--+-------+--------------------------------------------------+
| 1| 3009.0|Liberalna demokracija Slovenije          |
+--+-------+--------------------------------------------------+
| 2| 2885.0|SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije    |
+--+-------+--------------------------------------------------+
| 3| 2704.0|SKD - Slovenski krščanski demokrati        |
+--+-------+--------------------------------------------------+
| 4| 2120.0|Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS|
+--+-------+--------------------------------------------------+
| 5| 1683.0|Slovenska ljudska stranka             |
+--+-------+--------------------------------------------------+
| 6| 1504.0|Liberalna demokracija Slovenije          |
+--+-------+--------------------------------------------------+
| 7| 1442.0|SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije    |
+--+-------+--------------------------------------------------+
| 8| 1438.0|Združena lista socialnih demokratov        |
+--+-------+--------------------------------------------------+
| 9|1352.00|SKD - Slovenski krščanski demokrati        |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|10|1060.00|Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS|
+--+-------+--------------------------------------------------+
|11|1003.00|Liberalna demokracija Slovenije          |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|12| 961.67|SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije    |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|13| 901.33|SKD - Slovenski krščanski demokrati        |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|14| 841.50|Slovenska ljudska stranka             |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|15| 752.25|Liberalna demokracija Slovenije          |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|16| 721.25|SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije    |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|17| 719.00|Združena lista socialnih demokratov        |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|18| 706.67|Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS|
+--+-------+--------------------------------------------------+
|19| 676.00|SKD - Slovenski krščanski demokrati        |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|20| 631.00|Zeleni Slovenije                 |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|21| 601.80|Liberalna demokracija Slovenije          |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|22| 577.00|SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije    |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|23| 561.00|Slovenska ljudska stranka             |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|24| 540.80|SKD - Slovenski krščanski demokrati        |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|25| 530.00|Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS|
+--+-------+--------------------------------------------------+
|26| 501.50|Liberalna demokracija Slovenije          |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|27| 480.83|SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije    |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|28| 479.33|Združena lista socialnih demokratov        |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|29| 450.67|SKD - Slovenski krščanski demokrati        |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|30| 429.86|Liberalna demokracija Slovenije          |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|31| 424.00|Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS|
+--+-------+--------------------------------------------------+
|32| 420.75|Slovenska ljudska stranka             |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|33| 412.14|SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije    |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|34| 386.29|SKD - Slovenski krščanski demokrati        |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|35| 376.13|Liberalna demokracija Slovenije          |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|36| 360.63|SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije    |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|37| 359.50|Združena lista socialnih demokratov        |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|38| 353.33|Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS|
+--+-------+--------------------------------------------------+
|39| 338.00|SKD - Slovenski krščanski demokrati        |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|40| 336.60|Slovenska ljudska stranka             |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|41| 334.33|Liberalna demokracija Slovenije          |
+--+-------+--------------------------------------------------+
Na podlagi 16. člena zakona o lokalnih volitvah se pri delitvi mandata na ravni občine ne upoštevajo naslednje liste:
- Neodvisni kandidat Slavko Vrhovnik
- Neodvisni kandidat Ivan Šmarčan in skupina volivcev Galicija
- Jože Cokan in skupina predlagateljev
- Neodvisna lista krajanov
- Neodvisni občani Levca
- Lista neodvisnih
Ostanki glasov istoimenskih list, ki se upoštevajo pri delitvi mandatov na ravni občine znašajo:
+------+--------------------------------------------------+
|3009.0|Liberalna demokracija Slovenije          |
+------+--------------------------------------------------+
|2885.0|SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije    |
+------+--------------------------------------------------+
|2704.0|SKD - Slovenski krščanski demokrati        |
+------+--------------------------------------------------+
|2120.0|Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS|
+------+--------------------------------------------------+
|1603.0|Slovenska ljudska stranka             |
+------+--------------------------------------------------+
|1438.0|Združena lista socialnih demokratov        |
+------+--------------------------------------------------+
| 631.0|Zeleni Slovenije                 |
+------+--------------------------------------------------+
V
Izhajajoč iz seštevkov ostankov glasov istoimenskih list, ki se upoštevajo pri delitvi mandatov na ravni občine, je vrstni red 24 količnikov naslednji:
+--+-------+--------------------------------------------------+
| 1| 3009.0|Liberalna demokracija Slovenije          |
+--+-------+--------------------------------------------------+
| 2| 2885.0|SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije    |
+--+-------+--------------------------------------------------+
| 3| 2704.0|SKD - Slovenski krščanski demokrati        |
+--+-------+--------------------------------------------------+
| 4| 2120.0|Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS|
+--+-------+--------------------------------------------------+
| 5| 1683.0|Slovenska ljudska stranka             |
+--+-------+--------------------------------------------------+
| 6| 1504.0|Liberalna demokracija Slovenije          |
+--+-------+--------------------------------------------------+
| 7| 1442.0|SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije    |
+--+-------+--------------------------------------------------+
| 8| 1438.0|Združena lista socialnih demokratov        |
+--+-------+--------------------------------------------------+
| 9|1352.00|SKD - Slovenski krščanski demokrati        |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|10|1060.00|Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS|
+--+-------+--------------------------------------------------+
|11|1003.00|Liberalna demokracija Slovenije          |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|12| 961.67|SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije    |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|13| 901.33|SKD - Slovenski krščanski demokrati        |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|14| 841.50|Slovenska ljudska stranka             |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|16| 721.25|SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije    |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|17| 719.00|Združena lista socialnih demokratov        |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|18| 706.67|Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS|
+--+-------+--------------------------------------------------+
|19| 676.00|SKD - Slovenski krščanski demokrati        |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|20| 631.00|Zeleni Slovenije                 |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|22| 577.00|SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije    |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|23| 561.00|Slovenska ljudska stranka             |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|25| 530.00|Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS|
+--+-------+--------------------------------------------------+
|27| 480.83|SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije    |
+--+-------+--------------------------------------------------+
|28| 479.33|Združena lista socialnih demokratov        |
+--+-------+--------------------------------------------------+
Na podlagi 24 količnikov pripada listam še naslednje število mandatov:
4 mandati SKD - Slovenski krščanski demokrati
6 mandatov SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije
3 mandati Združena lista socialnih demokratov
3 mandati Liberalna demokracija Slovenije
3 mandati Slovenska ljudska stranka
4 mandati Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
1 mandat Zeleni Slovenije
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, kjer imajo največje število ostankov glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
V zakonitem roku do 9. novembra 1994 so vložili liste kandidatov naslednji predlagatelji list, ki so bile vložene v najmanj dveh volilnih enotah in jim pripadajo mandati na podlagi 17. člena zakona o lokalnih volitvah:
SKD - Slovenski krščanski demokrati
SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije
Združena lista socialnih demokratov
Liberalna demokracija Slovenije
Slovenska ljudska stranka
Demokratična stranka upokojencev Slovenije -DeSUS
Zeleni Slovenije
Po teh spiskih list kandidatov pripada listam naslednje število mandatov:
7 mandatov SKD - Slovenski krščanski demokrati
8 mandatov SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije
3 mandati Združena lista socialnih demokratov
8 mandatov Liberalna demokracija Slovenije
4 mandati Slovenska ljudska stranka
5 mandatov Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS
1 mandat Zeleni Slovenije
Zaporedje največjih ostankov glasov istoimenskih list v razmerju do količnika v volilni enoti, ki vpliva na dodelitev mandatov je naslednji:
SKD - Slovenski krščanski demokrati:
4. volilna enota               90,4%
1. volilna enota               76,6%
2. volilna enota               53,4%
5. volilna enota               52,0%
3. volilna enota               31,7%
6. volilna enota                5,1%
 
  SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije
5. volilna enota               99,0%
1. volilna enota               91,2%
6. volilna enota               86,8%
2. volilna enota               81,7%
3. volilna enota               75,9%
4. volilna enota               23,2%
 
  Združena lista socialnih demokratov
4. volilna enota               86,0%
5. volilna enota               81,2%
2. volilna enota               58,1%
6. volilna enota               46,3%
1. volilna enota               35,5%
3. volilna enota               27,8%
 
  Liberalna demokracija Slovenije
3. volilna enota               77,7%
5. volilna enota               72,0%
2. volilna enota               33,9%
1. volilna enota               15,4%
6. volilna enota                2,5%
4. volilna enota                0.2%
 
  Slovenska ljudska stranka
6. volilna enota               69,7%
2. volilna enota               62,6%
3. volilna enota               50,4%
4. volilna enota               48,5%
5. volilna enota               34,8%
1. volilna enota               14,7%
 
  Demokratična stranka upokojencev - DeSUS
5. volilna enota               92,6%
6. volilna enota               85,5%
2. volilna enota               69,4%
1. volilna enota               66,5%
3. volilna enota               60,6%
4. volilna enota               13,7%
 
  Zeleni Slovenije
5. volilna enota               42,5%
4. volilna enota               34,4%
6. volilna enota               32,3%
3. volilna enota               17,4%
2. volilna enota               21,5%
Občinska volilna komisija je odločila, da se najprej dodelijo tisti mandati, ki pripadajo listam v volilnih enotah, kjer imajo istoimenske liste največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti skladno s 17. členom zakona o lokalnih volitvah.
Ker so se štirje kandidati iz liste kandidatov, ki so jih vložile Združena lista socialnih demokratov, Slovenska ljudska stranka, Demokratična stranka upokojencev Slovenije in Zeleni Slovenije že dobile mandate v volilni enoti, kjer so že razdeljeni vsi mandati, so se mandati dodelili istoimenskim listam v volilni enoti, kjer še niso bili razdeljeni vsi mandati.
VI
Na podlagi 16. in 17. člena zakona o lokalnih volitvah se dodeli 24 mandatov naslednjim listam kandidatov:
4 mandati SKD - Slovenski krščanski demokrati.
Izvoljeni so:
Franc Zbašnik
Vladimir Reberšek
Franc Žolnir
Emil Pintar
6 mandatov SDSS - Socialdemokratska stranka Slovenije
Izvoljeni so:
Martin Rakuša
Ivan Fale
Pavle Dolar
Franc Cigler
Jože Plevčak
Ivan Toman
3 mandati - Združena lista socialnih demokratov
Izvoljeni so:
Janez Šketa
Janko Kos
Anton Bratuša
3 mandati - Liberalna demokracija Slovenije
Izvoljeni so:
Tomaž Satler
Dimitrij Pur
Zvonko Babič
3 mandati - Slovenska ljudska stranka
Izvoljeni so:
Ferdinand Kunst
Marjan Ribič
Marjan Mešič
4 mandati Demokratska stranka upokojencev
Slovenije - DeSUS
Izvoljeni so:
Ernest Ramšak
Helena Žnidaršič
Janko Cvikl
Frančišek Derča
1 mandat - Zeleni Slovenije
Izvoljena je:
Nataša Jan
VII
Člani občinskega sveta izvoljeni na volitvah 4. decembra 1994.
1. Franc Sušnik, roj. 4. 9. 1955, Vransko 93-a
2. Vinko Derča, roj. 14. 12. 1960.. Grajska vas 18
3. Andrej Šporin. roj. 12. 9. 1957, Čopova 3, Žalec
4. Stanislav Novak, roj. 22. 11. 1936, Orova vas 14
5. Anton Ajdič, roj. 8. 4. 1945, Latkova vas 46
6. Štefan Frece, roj. 3. 3. 1950, Liboje 70-a
7. Nikolaj Rožič, roj. 21. 11. 1937, Dobrovlje 40
8. Anton Grobler, roj. 20. 4. 1957, Pondor 8
9. Ivan Grobelnik, roj. 28. 9. 1933, Zabukovica 128-a
10. Anton Rozman, roj. 26. 3. 1931, Podvin pri Žalcu 102
11. Marko Dolar, roj. 8. 5. 1963, Gotovlje 66-a
12. Vojko Zupane, roj. 5. 1. 1964, Migojnice 32-c
13. Tomaž Satler, roj. 9. 10. 1966, Breg 11-a
14. Martin Rakuša, roj. 29. 6. 1940. Kidričeva 1,
15. Franc Zbašnik, roj. 12. 2. 1952, Griže 13
16. Ernest Ramšak, roj. 6. 4. 1930, Ipavčeva 10, Žalec
17. Ferdinand Kunst, roj. 16. 7. 1955, Sp. Grušovlje 12
18. Dimitrij Pur, roj. 8. 3. 1966, Oničeva 3, Žalec
19. Ivan Fale, roj. 30. 10. 1940, Parižlje 30-a
20. Janez Šketa, roj. 31. 3. 1941, Dobriša vas 1-b
21. Vladimir Reberšek, roj. 17. 11. 1959, Stopnik 7
22. Helena Žnidaršič, roj. 23. 2. 1938, Šempeter 45-a
23. Zvonko Babic, roj. 25. 1. 1949, Šešče 20-a
24. Pavle Dolar, roj. 21. 2. 1942, Podvin pri-Žalcu 12
25. Franc Žolnir, roj. 20. 3. 1927, Latkova vas 272
26. Marjan Ribič, roj. 17. 3. 1956, Latkova vas 6
27. Franc Cigler, roj. 5. 12. 1956, Sv. Lovrenc 28
28. Janko Kos, roj. 29. 6. 1961, Ložnica 28-e
29. Frančišek Derča, roj. 5. 4. 1937, Parižlje 11-a
30. Emil Pintar, roj. 27. 4. 1923, Ložnica 14
31. Nataša Jan, roj. 26. 3. 1964, Migojnice 75
32. Jože Plevčak, 31. 3. 1943, Ločica ob Savinji 56-b
33. Marjan Mešič, roj. 30. 11. 1957, Polzela 109
34. Janko Cvikl, roj. 29. 1. 1928, Polzela 234
35. Ivan Toman, roj. 10. 3. 1948, Petrovče 203
36. Anton Bratuša, roj. 25. 8. 1940, Dobrteša vas 41
Št. 008-001/94-01
Žalec, dne 12. decembra 1994.
Člani
Marjan Natek l. r.
Kristijan Markovič l. r.
Franci Breznikar l. r.

Občinska volilna komisija
Žalec
Predsednik
Milan Bratušek l. r.

AAA Zlata odličnost