Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

3013. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta občine Vojnik, stran 5128.

POROČILO
o izidu volitev članov občinskega sveta občine Vojnik
Občinska volilna komisija občine Vojnik je na svoji seji dne 7. decembra 1994 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov občinskega sveta občine Vojnik ob uporabi določil zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94).
I
Posamezne liste kandidatov so skupno v občini Vojnik dobile naslednje število glasov:
+---+----------------------------------------------+------+-----+
|Št.|Ime liste                   |Glasov|% Gl.|
+---+----------------------------------------------+------+-----+
|1. |Gasilci in neodvisni za napredek občine Vojnik|  96| 2,7|
+---+----------------------------------------------+------+-----+
|2. |SLS - Slovenska ljudska stranka        |  654| 18,5|
+---+----------------------------------------------+------+-----+
|3. |DESUS območni odbor Celje           |  290| 8,2|
+---+----------------------------------------------+------+-----+
|4. |LDS, Liberalna demokracija Slovenije     |  479| 13,6|
+---+----------------------------------------------+------+-----+
|5. |Zeleni Vojnika                |  274| 7,8|
+---+----------------------------------------------+------+-----+
|6. |Slovenska nacionalna stranka - SNS      |  73| 2,1|
+---+----------------------------------------------+------+-----+
|7. |SDSS Socialdemokratska stranka Slovenije   |  547| 15,5|
+---+----------------------------------------------+------+-----+
|8. |Združena lista socialnih demokratov      |  90| 2,5|
+---+----------------------------------------------+------+-----+
|9. |SKD - Slovenski krščanski demokrati      |  959| 27,2|
+---+----------------------------------------------+------+-----+
|10.|Neodvisni kandidati - Videnšek        |  69| 2,0|
+---+----------------------------------------------+------+-----+
|  |Skupaj                    | 3531|   |
+---+----------------------------------------------+------+-----+
II
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 10 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadali naslednji mandati:
Volilna enota 1
Volilni količnik: 178.000000
+---+----------------------------------------------+------+----+--+-------+
|Št.|Ime liste                   |Glasov|%Gl.|MA|%Ostan.|
+---+----------------------------------------------+------+----+--+-------+
|1. |Gasilci in neodvisni za napredek občine Vojnik|  96| 4,9|0 |  53,9|
+---+----------------------------------------------+------+----+--+-------+
|2. |SLS - Slovenska ljudska stranka        |  307|15,7|1 |  72,5|
+---+----------------------------------------------+------+----+--+-------+
|3. |DESUS območni odbor Celje           |  138| 7,0|0 |  77,5|
+---+----------------------------------------------+------+----+--+-------+
|4. |LDS, Liberalna demokracija Slovenije     |  242|12,4|1 |  36,0|
+---+----------------------------------------------+------+----+--+-------+
|5. |Zeleni Vojnika                |  159| 8,1|0 |  89,3|
+---+----------------------------------------------+------+----+--+-------+
|6. |Slovenska nacionalna stranka - SNS      |  73| 3,7|0 |  41,0|
+---+----------------------------------------------+------+----+--+-------+
|7. |SDSS Socialdemokratska stranka Slovenije   |  226|11,5|1 |  27,0|
+---+----------------------------------------------+------+----+--+-------+
|8. |Združena lista socialnih demokratov      |  40| 2,0|0 |  22,5|
+---+----------------------------------------------+------+----+--+-------+
|9. |SKD - Slovenski krščanski demokrati      |  608|31,1|3 |  41,6|
+---+----------------------------------------------+------+----+--+-------+
|10.|Neodvisni kandidati - Videnšek        |  69| 3,5|0 |  38,8|
+---+----------------------------------------------+------+----+--+-------+
|  |Skupaj                    | 1958|  |6 |    |
+---+----------------------------------------------+------+----+--+-------+
Volilna enota 2
Volilni količnik: 196.625000
+---+----------------------------------------+------+----+--+-------+
|Št.|Ime liste                |Glasov|%Gl.|MA|%Ostan.|
+---+----------------------------------------+------+----+--+-------+
|2. |SLS - Slovenska ljudska stranka     |  347|22,1|1 |  76,5|
+---+----------------------------------------+------+----+--+-------+
|3. |DESUS območni odbor Celje        |  152| 9,7|0 |  77,3|
+---+----------------------------------------+------+----+--+-------+
|4. |LDS, Liberalna demokracija Slovenije  |  237|15,1|1 |  20,5|
+---+----------------------------------------+------+----+--+-------+
|5. |Zeleni Vojnika             |  115| 7,3|0 |  58,5|
+---+----------------------------------------+------+----+--+-------+
|7. |SDSS Socialdemokratska stranka Slovenije|  321|20,4|1 |  63,3|
+---+----------------------------------------+------+----+--+-------+
|8. |Združena lista socialnih demokratov   |  50| 3,2|0 |  25,4|
+---+----------------------------------------+------+----+--+-------+
|9. |SKD - Slovenski krščanski demokrati   |  351|22,3|1 |  78,5|
+---+----------------------------------------+------+----+--+-------+
|  |Skupaj                 | 1573|  | |    |
+---+----------------------------------------+------+----+--+-------+
III
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se preostalih 9 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v obeh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v obeh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 19 (d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 19. količnikov naslednje:
+----+--------+--+----------------------------------------+
|Zap.|    | |                    |
|št |Količnik|li|Ime liste                |
+----+--------+--+----------------------------------------+
|1. |959.00 |9 |SKD - Slovenski krščanski demokrati   |
+----+--------+--+----------------------------------------+
|2. |654.00 |2 |SLS - Slovenska ljudska stranka     |
+----+--------+--+----------------------------------------+
|3. |547.00 |7 |SDSS Socialdemokratska stranka Slovenije|
+----+--------+--+----------------------------------------+
|4. |479.50 |9 |SKD - Slovenski krščanski demokrati   |
+----+--------+--+----------------------------------------+
|5. |479.00 |4 |LDS, Liberalna demokracija Slovenije  |
+----+--------+--+----------------------------------------+
|6. |327.00 |2 |SLS - Slovenska ljudska stranka     |
+----+--------+--+----------------------------------------+
|7. |319.67 |9 |SKD - Slovenski krščanski demokrati   |
+----+--------+--+----------------------------------------+
|8. |290.00 |3 |DESUS območni odbor Celje        |
+----+--------+--+----------------------------------------+
|9. |274.00 |5 |Zeleni Vojnika             |
+----+--------+--+----------------------------------------+
|10. |273.50 |7 |SDSS Socialdemokratska stranka Slovenije|
+----+--------+--+----------------------------------------+
|11. |239.75 |9 |SKD - Slovenski krščanski demokrati   |
+----+--------+--+----------------------------------------+
|12. |239.50 |4 |LDS, Liberalna demokracija Slovenije  |
+----+--------+--+----------------------------------------+
|13. |218.00 |2 |SLS - Slovenska ljudska stranka     |
+----+--------+--+----------------------------------------+
|14. |191.80 |9 |SKD - Slovenski krščanski demokrati   |
+----+--------+--+----------------------------------------+
|15. |182.33 |7 |SDSS Socialdemokratska stranka Slovenije|
+----+--------+--+----------------------------------------+
|16. |163.50 |2 |SLS - Slovenska ljudska stranka     |
+----+--------+--+----------------------------------------+
|17. |159.83 |9 |SKD - Slovenski krščanski demokrati   |
+----+--------+--+----------------------------------------+
|18 |159.67 |4 |LDS, Liberalna demokracija Slovenije  |
+----+--------+--+----------------------------------------+
|19. |145.00 |3 |DESUS območni odbor Celje        |
+----+--------+--+----------------------------------------+
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni občine Vojnik dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov, izračunanih po prej navedenem sistemu in številu mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah.
+---------------+----------------------------------------+--------------+
|Volilna enota 1|        Posredni        |Štev. mandatov|
+---------------+----------------------------------------+--------------+
|    1    |2 Slovenska ljudska stranka       |    1   |
+---------------+----------------------------------------+--------------+
|    1    |7 Socialnodemokratska stranka Slovenije |    1   |
+---------------+----------------------------------------+--------------+
|    1    |9 Slovenski krščanski demokrati     |    1   |
+---------------+----------------------------------------+--------------+
|    1    |3 Demokratična stranka upokoj. Slovenije|    1   |
+---------------+----------------------------------------+--------------+
|    1    |5 Zeleni Slovenije - Zeleni Vojnika   |    1   |
+---------------+----------------------------------------+--------------+
|        |Skupaj posredni             |    5   |
+---------------+----------------------------------------+--------------+
 
+---------------+----------------------------------------+--------------+
|Volilna enota 2|        Posredni        |Štev. mandatov|
+---------------+----------------------------------------+--------------+
|    2    |2 Slovenska ljudska stranka       |    1   |
+---------------+----------------------------------------+--------------+
|    2    |3 Liberalna demokracija Slovenije    |    1   |
+---------------+----------------------------------------+--------------+
|    2    |7 Slovenski krščanski demokrati     |    1   |
+---------------+----------------------------------------+--------------+
|    2    |2 Demokratična stranka upokoj. Slovenije|    1   |
+---------------+----------------------------------------+--------------+
|        |Skupaj posredni             |    4   |
+---------------+----------------------------------------+--------------+
Na podlagi 18. člena zakona o volitvah občinska volilna komisija občine Vojnik ugotovi, da pripada posamezni mandat naslednjim kandidatom:
+-------------------------------------+-------+------------------------------+
|Ime liste              |Volilna|Izvoljen je:         |
|                   |Enota |(ime, priimek, roj.,     |
|                   |    |bivališče)          |
+-------------------------------------+-------+------------------------------+
|9 Slovenski krščanski demokrati   |1   |Peter Oprčkal, roj. 25. 5.  |
|                   |    |1965             |
|                   |    |naslov: Vojnik, Višnja vas 10 |
+-------------------------------------+-------+------------------------------+
|9 Slovenski krščanski demokrati   |1   |Vida Sodin, roj. 19.4. 1963  |
|                   |    |naslov: Frankolovo,      |
|                   |    |Frankolovo 37         |
+-------------------------------------+-------+------------------------------+
|9 Slovenski krščanski demokrati   |1   |Rudolf Čebule, roj. 16. 1.  |
|                   |    |1944             |
|                   |    |naslov: Vojnik, C. ob Hudinji |
|                   |    |12              |
+-------------------------------------+-------+------------------------------+
|9 Slovenski krščanski demokrati   |1   |Andreja Guzej, roj. 19. 12.  |
|                   |    |1966             |
|                   |    |naslov: Vojnik, C. v Tomaž  |
|                   |    |1/c              |
+-------------------------------------+-------+------------------------------+
|2 Slovenska ljudska stranka     |1   |Peter Vrisk, roj. 15.8. 1961 |
|                   |    |naslov: Vojnik, Ivenca 16   |
+-------------------------------------+-------+------------------------------+
|2 Slovenska ljudska stranka     |1   |Marjan Kovač, roj. 12. 12.  |
|                   |    |1953             |
|                   |    |naslov: Vojnik, Arclin 60   |
+-------------------------------------+-------+------------------------------+
|7 Socialdemokratska stranka Slovenije|1   |Janez Korošec, roj. 4. 6.   |
|                   |    |1953             |
|                   |    |naslov: Vojnik, Višnja vas  |
|                   |    |10/d             |
+-------------------------------------+-------+------------------------------+
|7 Socialdemokratska stranka Slovenije|1   |Milan Dečman, roj. 10. 2.   |
|                   |    |1954             |
|                   |    |naslov: Frankolovo, Bez.   |
|                   |    |Bukovje 24          |
+-------------------------------------+-------+------------------------------+
|4 Liberalna demokracija Slovenije  |1   |Žarko Samec, roj. 6. 11. 1948 |
|                   |    |naslov: Vojnik, Skoflekova 9 |
+-------------------------------------+-------+------------------------------+
|3 Demokratična stranka upokojencev  |1   |Jožef Gluk, roj. 19.12.1923  |
|Slovenije              |    |naslov: Vojnik, C. ob Hudinji |
|                   |    |7/b              |
+-------------------------------------+-------+------------------------------+
|5 Zeleni Slovenije          |1   |Viljem Kveder, roj. 7. 1.   |
|                   |    |1943             |
|                   |    |naslov: Vojnik, Celjska c. 26 |
+-------------------------------------+-------+------------------------------+
|7 Slovenski krščanski demokrati   |2   |Peter Rošer, roj. 6. 5. 1938 |
|                   |    |naslov: Dobrna, Dobrna 33/a  |
+-------------------------------------+-------+------------------------------+
|7 Slovenski krščanski demokrati   |2   |Pavel Božnik, roj. 24. 6.   |
|                   |    |1960             |
|                   |    |naslov: Nova Cerkev, Hrenova |
|                   |    |35/a             |
+-------------------------------------+-------+------------------------------+
|1 Slovenska ljudska stranka     |2   |Branko Brecl, roj. 13. 12.  |
|                   |    |1953             |
|                   |    |naslov: Dobrna, Brdce 2/a   |
+-------------------------------------+-------+------------------------------+
|1 Slovenska ljudska stranka     |2   |Viktor Štokojnik, roj. 18. 4. |
|                   |    |1947             |
|                   |    |naslov: Nova Cerkev, Nova   |
|                   |    |Cerkev 50           |
+-------------------------------------+-------+------------------------------+
|5 Socialdemokratska stranka Slovenije|2   |Jože Majer, roj. 13. 6. 1942 |
|                   |    |naslov: Dobrna, Pristova 5/a |
+-------------------------------------+-------+------------------------------+
|3 Liberalna demokracija Slovenije  |2   |Marija Deu-Vrečer, roj. 30.  |
|                   |    |1. 1954            |
|                   |    |naslov: Dobrna, Vinska gorica |
|                   |    |1/b              |
+-------------------------------------+-------+------------------------------+
|3 Liberalna demokracija Slovenije  |2   |Igor Es, roj. 28. 2. 1955   |
|                   |    |naslov: Nova Cerkev, Nova   |
|                   |    |Cerkev 109          |
+-------------------------------------+-------+------------------------------+
|2 Demokratična stranka upokojencev  |2   |Magdalena Lednik, roj. 4. 3. |
|                   |    |1930             |
|                   |    |naslov: Nova Cerkev, Nova   |
|                   |    |Cerkev 122          |
+-------------------------------------+-------+------------------------------+
Št. 367/85
Vojnik, dne 7. decembra 1994.
Člani
Marjoneta Dolšek l. r.
Marjan Oprčkal I. r.
Jožica Sešel l. r.

Občinska volilna komisija
občine Vojnik
Miran Pritekelj, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost