Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

3009. Sklep o ugotovitvi lastnine na objektu doma gasilcev v Šmarju pri Jelšah, stran 5126.

Skupščina občine Šmarje pri Jelšah je v skladu z 48. členom zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93 na podlagi 11. in 13. člena statuta občine Šmarje pri Jelšah, Uradni list RS, št. 63/93) na seji dne 7. 12. 1994 sprejela
SKLEP
o ugotovitvi lastnine na objektu doma gasilcev v Šmarju pri Jelšah
1
Skupščina občine Šmarje pri Jelšah ugotavlja, da je Gasilsko društvo Šmarje pri Jelšah pridobilo z dnem uveljavitve zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 21/93), ki je začel veljati dne 14. januarja 1994, lastninsko pravico na stavbi doma gasilcev v Šmarju pri Jelšah in na pripadajočem stavbnem funkcionalnem zemljišču, parc. št. *40/10 poslovna stavba v izmeri 461 m2, parc. št. 40/18 tr. v izmeri 694 m2, parc. št. 40/19 neplodno v izmeri 573 m2, parc. št. 40/20, zelenica v izmeri 231 m2, ki so vpisane pri vl. št. 569 k.o. Šmarje, kot družbena lastnina, imetnik pravice upravljanja občina Šmarje pri Jelšah.
2
Gasilsko društvo Šmarje pri Jelšah ne sme brez poprejšnjega soglasja lokalne skupnosti odtujiti nepremičnin, navedenih v 1. točki tega sklepa; prepoved odtujitve v korist vsakokratne lokalne skupnosti se vknjiži v zemljiško knjigo.
Št. 46600-0131/94
Šmarje pri Jelšah, dne 7. decembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost