Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

3008. Odlok o določitvi krajevne takse na območju občine Šmarje pri Jelšah, stran 5126.

Skupščina občine Šmarje pri Jelšah je na podlagi 2. točke 5. člena in 15. člena zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) ter 13. člena statuta občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 63 in 66/93) na 30. seji z dne 7. 12. 1994 sprejela prečiščeno besedilo
ODLOKA
o določitvi krajevne takse na območju občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
Na območju občine Šmarje pri Jelšah se določa krajevna taksa v višini 11 točk.
2. člen
Krajevna taksa je denarni znesek, ki ga plača gost za vsak dan začasnega bivanja v krajih izven svojega stalnega bivališča na območju občine Šmarje pri Jelšah, oziroma novonastalih lokalnih skupnostih.
Krajevno takso plača gost skupaj s plačilom storitev za prenočevanje za vsak dan bivanja v krajih na območju občine Šmarje pri Jelšah, oziroma novonastalih lokalnih skupnostih.
3. člen
Sredstva krajevne takse v višini 2 točk se namenijo za organizirano predstavitev območja občine kot celote, zlasti pa za:
- organizirano zbiranje in nudenje informacij za potrebe turistične predstavitve občine kot celote;
- nudenje podpore in sofinanciranje programov turističnih društev v turistično nerazvitih krajih;
- sofinanciranje ohranjanja in vrednotenja kulturne krajine na območju občine.
Program ovrednotene porabe krajevne takse za namene iz prejšnjega odstavka za vsako tekoče leto pripravi pristojni organ lokalne skupnosti.
4. člen
Sredstva krajevne takse v višini 9 točk se namenijo za sofinanciranje turističnih programov v krajih z razvito turistično ponudbo, zlasti pa za:
- sofinanciranje storitev in ugodnosti, ki so jih gostje deležni brezplačno;
- za komunalno urejanje naselij, v katerih se plačuje krajevna taksa;
- za promotivne dejavnosti v turističnih krajih.
Program ovrednotene porabe krajevne takse za namene iz 3. in 4. člena tega odloka pripravi pristojni organ lokalne skupnosti v sodelovanju s turističnimi društvi in turistično-gostinskimi podjetji, potrdi pa najkasneje do 31. januarja tekočega leta pristojni organ lokalne skupnosti.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 3. točka 1. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah občine Šmarje pri Jelšah ter tarifna številka 3 s pojasnilom, kot sestavni del 11. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 11/84). Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep IS SO Šmarje pri Jelšah o določitvi višine turistične takse v letu 1990 (Uradni list RS, št. 25/90).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41700-0148/94-001
Šmarje pri Jelšah, dne 7. decembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost