Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

3006. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ugotovitvi, kateri prostorski izvedbeni akti so v skladu s sprejetimi planskimi dokumenti občine, stran 5124.

Na podlagi 44. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, ter Uradni list RS, št, 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 13. člena statuta občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 63/93 in 66/93) je Skupščina občine Šmarje pri Jelšah na 30. seji dne 7. 12. 1994 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ugotovitvi, kateri prostorski izvedbeni akti so v skladu s sprejetimi planskimi dokumenti občine
1
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ugotovitvi, kateri prostorski izvedbeni akti so v skladu s sprejetimi planskimi dokumenti občine (Uradni list RS, št. 63/93).
2
V 2. členu odloka se črta sedma alinea in dodata:
- Spremembe ZN Ratanska vas Sever II. (Uradni list SRS, št. 43/88)
- Urbanistični načrt naselja Rogatec (Uradni list SRS, št. 18/75 in 21/76)
3
V 3. členu se dodata alinei:
- zazidalnem načrtu "Center" Rogaška Slatina (Uradni list SRS, št. 20/79 in 19/84)
- ZN za območje AT1 Zdravilišča Atomske Toplice (Uradni list SRS, št. 21/88 in 45/90)
4
Odlok prične veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.-352-34/94
Šmarje pri Jelšah, dne 7. decembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost