Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

3005. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, stran 5123.

Skupščina občine Slovenske Konjice je na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93 in 47/93), 6. člena navodil o merilih kaj se lahko šteje za objekte, oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/83) in 12. člena odloka o pristojnostih in delu Skupščine občine Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 1/90) dne 25. novembra 1994 sprejela
ODLOK
o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1. člen
V 1. členu odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list SRS, št. 30/86), se dodajo alinee, ki se glasijo:
- stabilni nadzemni in podzemni rezervoarji za plin s prostornino do 10m3, če so zgrajeni, opremljeni in vgrajeni v skladu s pogoji določenimi v pravilniku o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91). Gradnja rezervoarjev je dovoljena v okviru funkcionalnega zemljišča obstoječih objektov;
- garaže za osebne avtomobile maksimalne tlorisne površine 25 m2;
- čebelnjaki montažne lesene izvedbe;
- prizidki k stanovanjskim hišam do 40 m2 zazidane površine.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-7/94-8
Slovenske Konjice, dne 25. novembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenske Konjice
Jože Baraga l. r.

AAA Zlata odličnost