Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

3004. Odlok o dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v občini Slovenske Konjice, stran 5123.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 39/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93) in 12. člena odloka o sestavi, pristojnosti in delu Skupščine občine Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 1/90) je Skupščina občine Slovenske Konjice dne 25. 11. 1994 sprejela
ODLOK
o dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v občini Slovenske Konjice
1. člen
V 8. členu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v občini Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 28/89) se:
šesta alinea tretjega odstavka dopolni:
- novogradnja posamičnih objektov, ki so namenjeni izključno kmetijski dejavnosti le za investitorja, ki je invalidsko in pokojninsko zavarovan kot kmet (stanovanjska hiša, hlev, skedenj, silos, kozolec ipd.) in postavitev rastlinjakov, ki so montažne izvedbe, vendar le v oddaljenosti do 50m od obstoječih objektov.
V osmi alinei tretjega odstavka se črta besedilo:
- le v območju gozdov;
Med deveto in deseto alineo tretjega odstavka se vstavi nova alinea:
- Možna je sprememba namembnosti objektov starejših od 10 let za namene uslužnostno storitvene dejavnosti, vendar nove dejavnosti ne smejo imeti negativnih vplivov na okolje. Pri tem se ne sme preseči funkcionalno zemljišče obstoječih objektov.
V enajsti alinei tretjega odstavka se besedilo spremeni:
- Gradnja vinskih kleti je možna, če je lokacija oddaljena najmanj 2000 m od kraja bivanja razen kmetij, ki so v vinorodnih območjih in če je investitor lastnik vsaj 30 arov urejenega intenzivnega nasada. Investitor mora imeti status kmeta.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-8/94-8
Slovenske Konjice, dne 25. novembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenske Konjice
Jože Baraga l. r.

AAA Zlata odličnost