Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

3003. Odredba o izvajanju zapore psov in mačk ter drugih preventivnih ukrepov zaradi zatiranja in preprečevanja širjenja stekline na območju občine Slovenska Bistrica, stran 5122.

Na podlagi 21. točke 35. člena in 16. točke 67. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), 6. člena pravilnika o ukrepih za zatiranje in izkoreninjenje stekline pri živalih (Uradni list SFRJ, št. 39/88) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), pravilnika o spremembi pravilnika o ukrepih za zatiranje in izkoreninjenje stekline pri živalih (Uradni list RS, št. 37/92) in 30. člena statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 9/91) je Izvršni svet Skupščine občine Slovenska Bistrica na 74. redni seji dne 14. 12. 1994 sprejel
ODREDBO
o izvajanju zapore psov in mačk ter drugih preventivnih ukrepov zaradi zatiranja in preprečevanja širjenja stekline na območju občine Slovenska Bistrica
1. člen
Zaradi zavarovanja ljudi in živali pred okužbo s steklino, preprečevanja širjenja stekline, ki je bila ugotovljena pri lisicah z območja občine Slovenska Bistrica, so občani oziroma lastniki ali posestniki psov in mačk ter drugih živali dolžni ukrepati po določbah te odredbe.
2. člen
Lastniki oziroma posestniki psov so dolžni, da so njihovi psi cepljeni takoj, ko dopolnijo psi starost štirih mesecev. Do starosti štirih mesecev morajo biti psi zaprti v ograjenih prostorih.
3. člen
Psi in mačke morajo biti na zapornem območju, ki obsega območje občine Slovenska Bistrica, zaprti ali pripeti in se ne smejo gibati prosto. Pri vodenju psov izven ograjenih prostorov na jermenu ali povodcu, morajo biti psi markirani z znamko - registrsko številko, ki jo prejmejo ob cepljenju in biti zavarovani z nagobčnikom, da ne more priti do ugriza - poškodbe človeka ali živali.
4. člen
Veterinarsko higienska služba OZVŽ Ptuj - PE Slovenska Bistrica je dolžna pokončati necepljene pse, potepuške pse in mačke. Lovci lovskih družin so dolžni izvajati odstrel psov, ki se prosto gibljejo v lovišču brez zaščite kot je navedeno v 3. členu. Odstreljene potepuške pse in mačke ter druge odstreljene živali morajo neškodljivo odstraniti.
5. člen
Lovci so dolžni izvajati intenzivni odlov lisic. Na celotnem območju je prepovedano odiranje trupel lisic, druge mesojede dlakaste divjadi ter psov in mačk.
6. člen
Veterinarska služba OZVŽ Ptuj - PE Slovenska Bistrica je dolžna organizirati ubijanje in neškodljivo odstranjevanje živali obolelih za steklino, živali, ki so bile poškodovane - ki jih je ugriznila za steklino obolela druga žival in živali, ki se vedejo - obnašajo drugače, kot je značilno za njihovo vrsto in fiziološko stanje.
7. člen
Prostor, naprave in orodja, ki so bila v stiku s steklo živaljo, se morajo razkužiti. Prepovedano je odnašanje živalskih proizvodov in živalskih surovih ter predmetov, s katerimi se lahko prenaša steklina iz okuženega dvorišča ali objekta.
8. člen
Na zapornem območju ni dovoljeno prirejati razstave psov in mačk, vzrejnih pregledov in ocenjevanj brez posebnih dovoljenj, ki jih izda pristojni inšpekcijski organ. Promet s psi in mačkami izven zapornega območja za čas zapore ni dovoljen.
9. člen
Kršitve odrejenih prepovedi po tej odredbi se kaznujejo po kazenskih določbah 117. do 124. člena v uvodu citiranega zakona.
10. člen
Ta odredba velja do preklica oziroma do prenehanja bolezni stekline, za katero se šteje, da je prenehala po končni razkužbi in če je od tedaj minilo tri mesece in v tem času ni bilo novega primera obolevnosti za steklino pri živalih.
11. člen
Veljavnost te odredbe prične osmi dan od objave, preventivni ukrepi se izvajajo že od ugotovitve bolezni dalje. Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/3-012-39/94
Slovenska Bistrica, dne 14. decembra 1994.
Predsednik Izvršnega sveta
Skupščine občine
Slovenska Bistrica
Maks Hohler, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost