Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

2999. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za župana občine Laško dne 4. 12. 1994, stran 5119.

POROČILO
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za župana občine Laško dne 4. 12. 1994
Občinska volilna komisija Laško je na svoji seji dne. 5. decembra 1994 v prostorih Skupščine občine Laško, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih v občini Laško ter na podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
1. Glasovanje je potekalo v občini Laško na 42 voliščih ter na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh 29. 11.,30. 11. in 1. 12. 1994, skupaj na 43 voliščih.
2. a) v občini Laško je v volilni imenik vpisano 10924 volivcev.
b) s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik je vpisanih 0 volilcev
c) skupno število volivcev v občini Laško (a+b) je 10924
č) število volivcev, ki so glasovali po volilnem imeniku je 7296 volivcev
d) skupno število volivcev, ki so glasovali (a+c) je 7296 volivcev.
3. Oddanih je bilo 7296 glasovnic od tega
- je veljavnih     6841 glasovnic
- ter neveljavnih    455 glasovnic
Posamezni kandidati za župana občine Laško so dobili naslednje število glasov:
1. Janez Kranjc     1170 glasov ali 17,10 %
2. Anton Velikonja   2653 glasov ali 38.78 %
3. Peter Hrastelj    1765 glasov ali 25,80 %
4. Robert Štern     323 glasov ali  4,72%
5. Franci Žohar     930 glasov ali 13,59 %
4. Glede na to, da nihče od kandidatov ni bil izvoljen za župana, ker ni dobil večine oddanih glasov (107. člen zakona o lokalnih volitvah - Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94), bo izveden drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila najvišje število glasov in to:
1. Anton Velikonja in
2. Peter Hrastelj
in to po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov v prvem krogu volitev, kot to določa drugi odstavek 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94).
5. Drugi krog volitev za župana občine Laško se izvede v nedeljo, dne 18. decembra 1994 in ga razpiše Občinska volilna komisija Laško.
Št. 008-.48/94
Laško, dne 5. decembra 1994.
Tajnik OVK Laško
Eleonora Grosar l.r.

Predsednik OVK Laško
Milko Škoberne, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost