Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

2997. Poročilo o izidu lokalnih volitev v občinski svet občine Cerknica, stran 5117.

POROČILO
o izidu lokalnih volitev v občinski svet občine Cerknica
Občinska volilna komisija Cerknica je na seji dne 6. decembra 1994 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za občinski svet na volitvah 4. 12. 1994, ugotovila:
1. Glasovanja za izvolitev članov občinskega sveta občine Cerknica dne 4. 12. 1994 se je udeležilo 5380 volilcev.
2. Veljavnih je bilo 4707 glasovnic, neveljavnih glasovnic pa je bilo 673.
3. Na volitvah 4. 12. 1994 so posamezne liste kandidatov po volilnih enotah prejele naslednje število glasov, izračunanih po določbah 86. člena zakona o lokalnih volitvah:
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|Ime liste                |Število|% glasov|% ostan.|
|                    |glasov |    |glasov |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|Slovenska ljudska stranka - SLS     |416  |20,6  |64,7  |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|Slovenski krščanski demokrati - SKD   |463  |22,9  |83,3  |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|Združena lista socialnih demokratov   |347  |17,2  |37,4  |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|Liberalna demokracija Slovenije - LDS  |499  |24,7  |97,5  |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|Slovenska nacionalna stranka - SNS   |183  |9,1   |72,4  |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|Socialdemokratska stranka Slovenije SDSS|113  |5,6   |44,7  |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|SKUPAJ                 |2021  |    |    |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
Občinska volilna komisija je skupno število glasov vsake liste delila s količnikom in je v volilni enoti številka 1 razdelila 4 direktne mandate:
Slovenska ljudska stranka - SLS        -1 mandat
Slovenski krščanski demokrati - SKD      -1 mandat
Združena lista socialnih demokratov      -1 mandat
Liberalna demokracija Slovenije - LDS     -1 mandat
Volilna enota 2
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|Ime liste                |Število|% glasov|% ostan.|
|                    |glasov |    |glasov |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|Slovenska ljudska stranka - SLS     |252  |21,2  |5,8   |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|Slovenski krščanski demokrati - SKD   |251  |21,1  |5,4   |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|Združena lista socialnih demokratov   |254  |21,3  |6,6   |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|Liberalna demokracija Slovenije - LDS  |269  |22,6  |12,9  |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|Slovenska nacionalna stranka - SNS   |64   |5,4   |26,9  |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|Socialdemokratska stranka Slovenije SDSS|101  |8,5   |42,4  |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|SKUPAJ                 |1191  |    |    |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
Občinska volilna komisija je skupno število glasov vsake liste delila s količnikom in v volilni enoti številka 2 razdelila 4 direktne mandate:
Slovenska ljudska stranka - SLS        -1 mandat
Slovenski krščanski demokrati - SKD      -1 mandat
Združena lista socialnih demokratov      -1 mandat
Liberalna demokracija Slovenije - LDS     -1 mandat
Volilna enota 3
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|Ime liste                |Število|% glasov|% ostan.|
|                    |glasov |    |glasov |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|Slovenska ljudska stranka - SLS     |403  |27,0  |61,7  |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|Slovenski krščanski demokrati - SKD   |471  |31,5  |89,0  |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|Združena lista socialnih demokratov   |144  |9,6   |57,8  |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|Liberalna demokracija Slovenije - LDS  |241  |16,1  |96,7  |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|Neodvisni kandidat           |75   |5,0   |30,1  |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|Slovenska nacionalna stranka - SNS   |51   |3,4   |20,5  |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|Socialdemokratska stranka Slovenije SDSS|110  |7,4   |44,1  |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
|SKUPAJ                 |1495  |    |    |
+----------------------------------------+-------+--------+--------+
Občinska volilna komisija je skupno število glasov vsake liste delila s količnikom in je v volilni enoti številka 3 razdelila 2 direktna mandata:
Slovenska ljudska stranka - SLS        -1 mandat
Slovenski krščanski demokrati - SKD      -1 mandat
Preostale mandate je občinska volilna komisija razdelila po D'Hondtovem sistemu tistim listam, ki so imele pri delitvi po volilnem količniku največje ostanke, in sicer:
Slovenska ljudska stranka - SLS        -2 mandata
Slovenski krščanski demokrati - SKD      -2 mandata
Združena lista socialnih demokratov      -1 mandat
Liberalna demokracija Slovenije - LDS     -2 mandata
Slovenska nacionalna stranka - SNS       -1 mandat
Socialdemokratska stranka Slovenije - SDSS   -1 mandat
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah. (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) so bili v občinski svet izvoljeni:

Volilna enota 1 - 4 mandati

1. Slovenska ljudska stranka - SLS
izvoljen je: Drago Jakopin, roj. 1. 3. 1932, Cerknica, Cesta 4. maja 87 a
2. Slovenski krščanski demokrati - SKD
izvoljen je: Janez Obreza, roj. 28. 5. 1952, Cerknica, Kamna gorica 26
3. Združena lista socialnih demokratov
izvoljen je: Fortunat Kotnik, roj. 3. 8. 1948, Cerknica, Cesta pod Slivnico 19
4. Liberalna demokracija Slovenije – LDS
izvoljen je: Valentin Schein, roj. 6. 5. 1960, Cerknica, Hribarjeva 10

Volilna enota 2-4 mandati

1. Slovenska ljudska stranka - SLS
izvoljen je: Matija Gabrejna, roj. 21. 1. 1953, Unec 62
2. Slovenski krščanski demokrati - SKD
izvoljena je: Andreja Jelinčič, roj. 6. 7. 1943, Rakek, Gasilska 6
3. Združena lista socialnih demokratov
izvoljen je: Anton Černe, roj. 28. 12. 1941, Rakek, Vodovodna pot 4
4. Liberalna demokracija Slovenije - LDS izvoljen je: Bogdan Urbar, roj; 7. 4. 1961, Unec 42 a

Volilna enota 3-2 mandata
1. Slovenska ljudska stranka - SLS.
izvoljen je: Vincenc Otoničar, roj. 22. 5. 1955, Begunje 48
2. Slovenski krščanski demokrati – SKD
izvoljen je: Pavel Šivec, roj 26. 7. 1959, Sv. Vid 3
Na podlagi 16. člena zakona o lokalnih volitvah so bili v občinski svet izvoljeni:

Volilna enota 1 - 4 mandati

1. Slovenska ljudska stranka - SLS
izvoljena je: Darinka dr. Klančar, roj. 2. 9. 1956, Cerknica, Cesta pod Slivnico 21
2. Slovenski krščanski demokrati – SKD
izvoljena je: Andreja Mestek, roj. 20. 12. 1959, Dolenje Jezero 3 a
3. Liberalna demokracija Slovenije – LDS
izvoljen je: Maksimiljan Turšič, roj. 26. 1. 1956, Cerknica, Cesta na jezero 15
4. Slovenska nacionalna stranka - SNS
izvoljen je: Tomaž Zevnik, roj. 20. 5. 1974, Cerknica, Hribarjeva 7

Volilna enota 2-1 mandat

1. Socialdemokratska stranka Slovenije - SDSS
izvoljen je: Jože Bajt, roj: 4. 3. 1976, Unec 82

Volilna enota 3 - 4 mandate

1. Slovenska ljudska stranka - SLS
izvoljen je: Janez Štrukelj, roj. 7. 11. 1952, Štrukljeva vas 1
2. Slovenski krščanski demokrati - SKD
izvoljena je: Marta Mele, roj. 9. 2. 1949, Martinjak 68
3. Združena lista socialnih demokratov
izvoljen je: Darko Žnidaršič, roj. 12. 9. 1948, Martinjak 63
4. Liberalna demokracija Slovenije – LDS
izvoljen je: Miroslav Levar, roj. 22. 2. 1954, Grahovo 70
Ker kandidati niso dobili zadostnega števila preferenčnih glasov, so mandate dobili kandidati navedeni po vrstnem redu list.
Št. 008-2/94-1
Cerknica, dne 9. decembra 1994.
Tajnica Olga Smodila l. r.
Člani
Igor Gornik l. r.
Mojmir Jovič l. r.
Zvonka Godeša l. r.

Občinska volilna komisija
občine Cerknica
Predsednica
Liljana Tomič l. r.

AAA Zlata odličnost