Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

2987. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o pisarniškem poslovanju in o dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega gradiva, stran 5104.

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembi in dopolnitvi uredbe o pisarniškem poslovanju in o dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega gradiva
1. člen
V uredbi o pisarniškem poslovanju in o dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega gradiva (Uradni list RS, št. 72/94) se v 7. členu spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
Delavec, ki je določen za odpiranje pošte, odpira vse prispele pošiljke, naslovljene na ministrstvo oziroma organ, na ministra oziroma predstojnika organa ali na druge uradne osebe organa, razen pošiljk iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, in pošiljk, ki so naslovljene na delavce ministrstva oziroma organa, brez označbe, da gre za uradno osebo ministrstva oziroma organa.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
'Če se izkaže, da pošiljka, ki je naslovljena na delavca ministrstva oziroma organa, brez označbe, da gre za uradno osebo, da vsebuje vlogo in priloge ali druge dokumente, pomembne za delo ministrstva oziroma organa, jih mora naslovnik nemudoma dostaviti delavcu, ki je določen za odpiranje pošte.'
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/94-1/6-8
Ljubljana, dne 22. decembra 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost