Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

2985. Uredba o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem trimesečju leta 1995, stran 5095.

Na podlagi 148. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 23/92, 30/92, 52/92, 7/93, 43/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem trimesečju leta 1995
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna se v prvem trimesečju leta 1995 začasno financirajo po tej uredbi.
Začasno financiranje se izvaja po finančnem načrtu, ki je sestavni del te uredbe, in temelji na proračunu Republike Slovenije za leto 1994, zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994 (Uradni list RS, št. 26/94) ter obveznostih, določenih v drugih zakonih.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja za prvo trimesečje se prihodki in odhodki proračuna določijo v naslednjih zneskih:
v tolarjih
+---------------+----------------------+--------------+
|        | Bilanca prihodkov in|     Račun|
|        |       odhodkov| financiranja|
+---------------+----------------------+--------------+
|Prihodki    |    117.451.000.000| 7.388.374.527|
+---------------+----------------------+--------------+
|Odhodki    |    115.923.109.427|11.916.265.100|
+---------------+----------------------+--------------+
|Primanjkljaj  |           | 4.527.890.573|
+---------------+----------------------+--------------+
|Presežek    |     1.527.890.573|       |
+---------------+----------------------+--------------+
|Zmanjšane   |           |       |
|sredstev na  |           |       |
|računih    |           | 3.000.000.000|
+---------------+----------------------+--------------+
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter v računu financiranja so določeni v posebnem delu te uredbe.
3. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, določenih s finančnim načrtom iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, pri čemer morajo upoštevati postopke za uporabo teh sredstev ter druga določila, opredeljena v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994.
4. člen
Za pokrivanje odhodkov in odplačila dolgov se v okviru začasnega financiranja kot vir sredstev uporabljajo tudi sredstva zadolžitve v skladu z 69. in 70. členom zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994 v višini do 7.389 mio SIT in presežna sredstva proračuna iz predhodnega leta.
5. člen
Odhodki po tej uredbi so sestavni del proračuna za leto 1995 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
6. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1995.
Št. 400-02/94-10/1-8
Ljubljana, dne 22. decembra 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost