Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/1994 z dne 23. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/1994 z dne 23. 12. 1994

Kazalo

2918. Sklep o določitvi kontnega okvira za zavarovalnice, stran 4600.

Na podlagi 55. člena in tretjega odstavka 591. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 in 29/94) ter na podlagi 54. člena v zvezi s 112. členom in 115. člena zakona o zavarovalnicah (Uradni list RS, št. 64/94) in slovenskih računovodskih standardov 22 in 32 je Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z Ministrstvom za finance sprejel
S K L E P
o določitvi kontnega okvira za zavarovalnice
1
S tem sklepom se določa kontni okvir, ki je temelj za izdelavo kontnih planov zavarovalnic, ki opravljajo zavarovalne in pozavarovalne posle, zavarovalnih in pozavarovalnih POOL ter Slovenskega zavarovalnega biroja. Kontni okvir je objavljen skupaj s tem sklepom in je njegov sestavni del.
2
S tem sklepom določen kontni okvir temelji na splošnih slovenskih računovodskih standardih za gospodarske družbe in posebnem standardu za računovodske rešitve v zavarovalnicah.
3
Zavarovalnice, katerih izkazi se vključujejo v konsolidirana izkaza stanja in uspeha, v okviru posameznih skupin kontov ločeno izkazujejo razmerja s povezanimi zavarovalnicami in drugimi družbami v skladu z računovodskimi standardi.
4
Kontni okvir iz tega sklepa se uporablja od 1. 1. 1995, uskladitev računovodskih evidenc s slovenskimi računovodskimi standardi in kontnim okvirom iz tega sklepa pa se opravi na dan 31. 12. 1994.
5
Uskladitev iz 4. točke tega sklepa se opravi v skladu z navodili, ki jih v roku 15 dni od uveljavitve tega sklepa objavi Slovenski inštitut za revizijo.
6
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Ljubljana, dne 6. decembra 1994.
Soglašam:
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

Marjan Odar l. r.
Direktor Slovenskega
inštituta za revizijo
PRILOGA!!