Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/1994 z dne 23. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/1994 z dne 23. 12. 1994

Kazalo

2910. Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, stran 4597.

A N E K S
h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 34/93)
1. člen
Izhodiščna plača za prvi tarifni razred (količnik 1,00) za prvo trimesečje 1995 je bil 31.200 SIT.
2. člen
Izhodiščna plača se v letu 1995 povečuje vsake tri mesece za naslednje tri mesece, glede na rast drobno prodajnih cen po naslednji eskalacijski lestvici:
– do rasti cen 3% se izhodiščna plača ne poveča;
– pri rasti cen od 3% do 5%, se izhodišča plača poveča za 70% rasti cen nad 3%;
– pri rasti cen od 5% do 8%, se izhodišča plača poveča za 80% rasti cen nad 5%;
– pri rasti cen nad 8%, se izhodišča plača poveča za 90% rasti cen nad 8%.
Uskladitev se opravi na podlagi kumulativnih podatkov za preteklo obdobje, začenši s podatki za obdobje januar-marec 1995. Pri usklajevanju izhodiščnih plač na podlagi podatkov za polletno in tričetrtletno obdobje, se odštejejo že realizirana povečanja plač na podlagi podatkov za pretekla obdobja.
3. člen
Pri izračunu izhodiščne plače za čas od 1. julija 1995 dalje se poleg povečanja na podlagi eskalacijske lestvice iz prejšnjega člena upošteva dodatno povečanje izhodiščne plače za 500 SIT.
4. člen
Regres za letni dopust za leto 1995 je dvakratni znesek izhodiščne plače za prvi tarifni razred (količnik 1,00) v mesecu, v katerem se izplačuje regres.
Regres se lahko izplača v dveh delih, vendar v celoti najkasneje do konca meseca julija.
5. člen
V skladu z določilom 1. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarstvo (Uradni list RS, št. 27/94) se v decembru 1994 izplača razlika regresa za leto 1994 v višini 14.000 SIT bruto delavcem, katerih bruto plača za redno delo v novembru 1994 ne presega 92.076,00 SIT, in višini 10.000 SIT bruto delavcem, katerih bruto plača za redno delo v novembru presega 92.076 SIT in ni večja od 184.152,00 SIT.
6. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da se do 20. 1. 1995 ustanovi in sestane poseben skupni organ za spremljanje izvajanja tega aneksa in v proračunskem memorandumu opredeljene politike plač v negospodarstvu. Skupni organ pogodbenih strank bo na podlagi trimesečnih podatkov spremljal zlasti uresničevanje memorandumskih predvidevanj glede rasti cen in glede gibanj plač v negospodarstvu.
7. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se v primeru, da je eskalacijska lestvica, dogovorjena v kolektivni pogodbi za gospodarstvo, ugodnejša od lestvice iz 2. člena tega aneksa, le-ta uporablja za določanje plač v letu.1995.
8. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 121-03-006/93-16
Ljubljana, dne 19. decembra 1994.
Podpisniki:

Vlada Republike Slovenije
Rina Klinar l. r.

Sindikat zdravstva in socialnega
skrbstva Slovenije
Erih Šerbec l. r.

Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije
Igor Kodrič l.r.

Sindikat delavcev v kulturi
Slovenije
Doro Hvalica l. r.

Sindikat državnih in družbenih.
organov Slovenije
Drago Ščernjavič l. r.

Sindikat delavcev v vzgojni
izobraževalni in raziskovalni
dejavnosti Slovenije
Franc Klepej l. r.

Policijski sindikat Slovenije
Zdravko Melanšek l. r.

Sindikat vzgoje, izobraževanja in
znanosti Slovenije
B. Štrukelj l. r.

Sindikat poklicnih gasilcev
Slovenije
Miloš Mikolič l. r.

Konfederacija sindikatov 90
Slovenije
Boris Mazalin l. r.

Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije
Rajko Lesjak l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 20. 12. 1994 pod zap. št. 40/2 in št. spisa 121-03-006/94.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti