Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1994 z dne 16. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1994 z dne 16. 12. 1994

Kazalo

2832. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta kamnoloma Klek pri Žužemberku, stran 4453.

Na podlagi 358. in 262.a člena statuta občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/79 in 14/82) in 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93) je Izvršni svet Skupščine občine Novo mesto na seji dne 29. 11. 1994 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta kamnoloma Klek pri Žužemberku
1. člen
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta kamnoloma Klek pri Žužemberku kot dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93 in 69/93).
2. člen
Osnutek ureditvenega načrta iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Skupščine občine Novo mesto, Seidlova cesta 2, I. nadstropje, vsak delovni dan od 7. do 15. ure oziroma v ponedeljek in sredo do 17. ure, 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka. Obvestilo o času in kraju obravnave bo objavljeno v Dolenjskem listu.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje občine Novo mesto, Seidlova cesta 2.
Št. 352-02/94
Novo mesto, dne 29. novembra 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Novo mesto
Jože Preskar, dipl. inž. gradb. l. r.