Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1994 z dne 15. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1994 z dne 15. 12. 1994

Kazalo

2784. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o pogojih za opravljanje poslov borzno posredniških družb, stran 4404.

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena in pete alinee 46. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o pogojih za opravljanje poslov borzno posredniških družb
1. člen
Za 3. členom pravilnika o pogojih za opravljanje poslov borzno posredniških družb (Uradni list RS, št. 17/94) se doda nov 3. a člen, ki se glasi:
(1) Ne glede na določbo 2. in 3. člena tega pravilnika izpolnjuje borzno posredniška družba kadrovske pogoje za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji tudi, če direktor borzno posredniške družbe, oziroma ena od dveh redno zaposlenih oseb v borzno posredniški družbi ne izpolnjuje pogoja iz druge ali tretje alinee 2., oziroma pogoja iz druge in tretje alinee 3. člena tega pravilnika, če Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) oceni, da neizpolnjevanje tega pogoja ne vpliva bistveno na celotno kadrovsko, finančno, tehnično in organizacijsko usposobljenost borzno posredniške družbe za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji.
(2) Za pridobitev ocene iz prejšnjega odstavka lahko Agencija odloči, da direktorja borzno posredniške družbe in osebo, ki ne izpolnjuje predpisanih kadrovskih pogojev, pozove na predstavitev poslovanja borzno posredniške družbe.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 27/AG-94
Ljubljana, dne 5. decembra 1994.
dr. Dušan Mramor l. r.
Predsednik strokovnega sveta

AAA Zlata odličnost