Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1994 z dne 9. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1994 z dne 9. 12. 1994

Kazalo

2725. Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti, stran 4319.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena, drugega od stavka 3. člena in tretjega odstavka 5. člena obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti
1. člen
S to uredbo so določene dejavnosti, ki se v skladu z določbo 5. člena obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94) uvrščajo v listo A obrtnih dejavnosti in listo B obrti podobnih dejavnosti.
Obrtne in obrti podobne dejavnosti so razvrščene v posamezne razrede, določene z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94).
2. člen
V listo A obrtnih dejavnosti se uvrščajo:
DA/15.11 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega
– Klanje živine in drobnice
– Priprava in predelava mesa (brez izdelovanja mesnih izdelkov)
DA/15.12 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa
– Priprava in predelava perutninskega mesa (brez izdelovanja mesnih izdelkov)
DA/15.13 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa
– Izdelovanje mesnih izdelkov
DA/15.61 Mlinarstvo
– Mletje žitaric
DA/15.811 Dejavnost pekarn
– Peka kruha in peciva
DA/15.812 Dejavnost slaščičarn
– Izdelovanje svežega peciva in slaščic
DA/15.82 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
– Izdelovanje prepečenca, peciva in suhih pekarskih izdelkov
– Izdelovanje trajnih slaščic in kolačev
– Izdelovanje sladkega in slanega trajnega peciva
DB/17.40 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
– Izdelovanje tekstilnih izdelkov razen oblačil
DB/18.10 Proizvodnja usnjenih oblačil
– Izdelovanje oblačil iz usnja ali umetnega usnja
DB/18.22 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
– Izdelovanje moške, ženske in otroške konfekcije
DB/18.24 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.
– Izdelovanje klobukov in čepic
– Izdelovanje krznenih pokrival
DB/18.30 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov
– Strojenje, dodelava in plemenitenje krzna
– Izdelovanje oblačil in različnih izdelkov iz naravnega in umetnega krzna
DC/19.10 Strojenje in dodelava usnja
– Strojenje in dodelava, usnja
DC/19.20 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
– Izdelovanje galanterije iz naravnega in umetnega usnja, plastike ter drugih materialov (kovčkov, torb itd.)
DC/19.30 Proizvodnja obutve
– Izdelovanje obutve za vse namene iz kakršnegakoli materiala po kakršnemkoli postopku
DD/20.30 Lesno stavbarstvo
– Izdelovanje lesenih izdelkov, potrebnih predvsem v gradbeništvu (tramovja in ostrešij, vrat, oken, podbojev in njihovih pragov, stopnic, ograj...)
– Izdelovanje lesenih montažnih objektov in lesenih delov zanje
– Izdelovanje lesenih rolet
DD/20.40 Proizvodnja lesene embalaže
– Izdelovanje sodov in drugih sodarskih izdelkov
DH/25.12 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila
– Obnavljanje in protektiranje zunanjih gum za vozila
DI/26.12 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
– Izdelovanje termopanskega ali večplastnega ravnega stekla
– Izdelovanje steklenih zrcal
– Izdelovanje večstenskih steklenih izolirnih posod
– Brušenje in graviranje ravnega stekla
DI/26.13 Proizvodnja votlega stekla
– Pihanje in oblikovanje stekla
– Brušenje in graviranje votlega stekla
DI/26.30 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic
– Izdelovanje pečnic (neognjevzdržnih)
DI/26.70 Obdelava naravnega kamna
– Rezanje, obdelovanje in brušenje kamna za uporabo v gradbeništvu, na pokopališčih, na cestah, kot kritino...
– Kamnoseška dela na surovem kamnu iz kamnoloma
– Izdelovanje izdelkov iz naravnega kamna
DJ/27.51 Litje železa
– Litje sive litine
DJ/27.52 Litje jekla
– Litje jekla
DJ/27.53 Litje lahkih kovin
– Litje lahkih kovin
DJ/27.54 Litje drugih neželeznih kovin
– Litje drugih neželeznih kovin
– Litje barvnih kovin
DJ/28.11 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
– Izdelava in vzdrževanje kovinskih konstrukcij in njihovih delov
DJ/28.21 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev
– Izdelovanje kovinskih rezervoarjev, cistern/kontejnerjev (preko 300 l)
DJ/28.22 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
– Izdelovanje radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
DJ/28.30 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
– Izdelovanje parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
DJ/28.40 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
– Izdelovanje kovanih izdelkov
– Podkovsko kovaštvo
DJ/28.51 Površinska obdelava in prekrivanje kovin
– Graviranje kovin
– Toplotna obdelava jekel in ostalih kovinskih in nekovinskih materialov s pomočjo električne energije
– Obdelava kovin z odžiganjem (elektroerozija)
DJ/28.52 Splošna mehanska dela
– Kleparstvo
– Kovinorezkarstvo
– Kovinostrugarstvo
– Brušenje kovin
– Varjenje kovin
– Brušenje rezilnega orodja (brusilstvo)
– Ključavničarstvo
– Strojno ključavničarstvo
DJ/28.61 Proizvodnja rezilnega orodja
– Izdelovanje rezilnega orodja
DJ/28.62 Proizvodnja drugega orodja
– Orodjarstvo
DJ/28.63 Proizvodnja ključavnic, okovja
– Izdelovanje obešank, ključavnic, ključev in drugega okovja za vrata, pohištvo, vozila.
DJ/28.75 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov
– Izdelovanje opreme za pline
– Izdelovanje pasarskih in podobnih izdelkov
DK/29.11 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
– Mehanika, vzdrževanje in montaža motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
– Izdelovanje ladijskih pogonskih strojev in njihovih delov
– Mehanika izvenkrmnih motorjev za čolne
DK/29.12 Proizvodnja črpalk in kompresorjev
– Mehanika, vzdrževanje in montaža črpalk in kompresorjev
DK/29.21 Proizvodnja peči in gorilnikov
– Izdelovanje električnih in drugih grelnih teles
DK/29.22 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
– Izdelovanje in montaža dvigalnih in transportnih naprav
DK/29.23 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
– Izdelava, montaža in servisiranje hladilnih in ogrevalnih naprav, razen za gospodinjstva
DK/29.31 Proizvodnja traktorjev
– Popravilo traktorjev
DK/29.40 Proizvodnja obdelovalnih strojev
– Izdelovanje obdelovalnih strojev za obdelovanje raznih materialov
– Izdelovanje strojev za zabijanje žebljev, sponk, za mazanje lepila …
– Izdelovanje strojev za varjenje ter trdo in mehko lotanje
– Izdelovanje vpenjalnih naprav za obdelovance ter orodja in posebnih nastavkov za obdelovalne stroje
– Montaža in servisiranje obdelovalnih strojev
DK/29.51 Proizvodnja metalurških strojev
– Izdelovanje strojev in opreme za delo z vročimi kovinami
– Montaža in servisiranje strojev in opreme za delo z vročimi kovinami
DK/29.52 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
– Izdelovanje elevatorjev in transporterjev za uporabo v jamah
– Izdelovanje strojne opreme za vrtanje, rezanje, prebijanje predorov
– Montaža in servisiranje rudarskih in gradbenih strojev
DK/29.53 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
– Izdelovanje strojev za živilsko predelavo
– Izdelovanje strojev za mlinarstvo
– Izdelovanje strojev za pekarne in industrijo testenin
– Montaža in servisiranje strojev za živilsko in tobačno industrijo
DK/29.54 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
– Izdelovanje tekstilnih strojev
– Izdelovanje strojev za dodelavo tkanin
– Izdelovanje strojev za proizvodnjo ali dodelavo klobučevine ali netkanih tekstilnih izdelkov
– Izdelovanje usnjarskih in krznarskih strojev
– Montaža in servisiranje strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
DK/29.55 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
– Izdelovanje strojev za proizvodnjo vlaknin
– Izdelovanje strojev za proizvodnjo izdelkov iz papirja in kartona
– Montaža in servisiranje strojev za industrijo papirja in kartona
DK/29.60 Proizvodnja orožja in streliva
– Popravila in vzdrževanje orožja
DK/29.72 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav
– Izdelovanje peči (pečarstvo)
DL/31.10 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
– Izdelovanje elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
DL/31.20 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
– Vzdrževanje visokonapetostnega omrežja in naprav
– Izdelovaje naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
DL/31.50 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk
– Izdelovanje in vzdrževanje svetlobnih znakov in napisov
DL/31.61 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila
– Izdelovanje električne opreme za stroje in vozila
DL/31.62 Proizvodnja druge električne opreme
– Splošna elektromehanika
– Elektromehanika za gostinsko opremo
DL/32.20 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov
– Elektromehanika za TT naprave
DL/32.30 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
– Popravilo in vzdrževanje avdio, video in kino naprav
DL/33.10 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov
– Elektromehanika za elektromedicinske aparate
– Izdelovanje in popravila ortopedskih pripomočkov
– Izdelovanje in popravilo ortopedske obutve in kopit
DL/33.20 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav
– Finomehanika merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen optičnih
– Izdelovanje in vzdrževanje meril in markacij
– Izdelovanje, sestavljanje in vzdrževanje merilnih, kontrolnih in preizkuševalnih naprav za laboratorije
DL/33.40 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
– Finomehanika optičnih instrumentov in fotografske opreme
– Mehanika optičnih instrumentov
– Montaža, pripasovanje in popravilo očal in drugih optičnih pripomočkov
DN/36.11 Proizvodnja sedežnega pohištva
– Izdelovanje sedežnega pohištva (tudi iz protja)
– Izdelovanje sedežev za vozila (avtotapetništvo)
– Tapeciranje stolov
DN/36.12 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega
– Izdelovanje pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega
– Izdelovanje pohištvene opreme za laboratorije
DN/36.13 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega
– Izdelovanje kuhinjskega pohištva, razen sedežnega
DN/36.14.Proizvodnja drugega pohištva
– Izdelovanje drugega pohištva
– Tapeciranje pohištva
DN/36.22 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
– Izdelovanje in popravila predmetov iz žlahtnih kovin in dragih ter poldragih kamnov (zlatarstvo)
F/45.11 Rušenje objektov in zemeljska dela
– Minerstvo (razstreljevanje skal)
F/45.21 Splošna gradbena dela
– Gradnje individualnih objektov (visoke gradnje)
– Splošna zidarska dela
– Splošna gradbena dela pri nizkih gradnjah – zunanja ureditev
F/45.22 Postavljanje ostrešij in krovska dela
– Postavljanje ostrešij
– Krovska dela
F/45.23 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
– Nizke gradnje (dovozne ceste do objektov, funkcionalne površine objektov, okolja stavb, športni objekti – tenis igrišča ipd.)
F/45.24 Hidrogradnja in urejanje voda
– Gradbena dela na manj zahtevnih hidrogradbenih objektih (propusti, drenaže, urejanje vodotokov...)
F/45.25 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
– Postavljanje enostavnih jeklenih elementov, ki jih izvajalec ni sam izdelal
– Krivljenje jeklene armature
– Postavljanje dimnikov in peči
– Druga manjša gradbena dela
F/45.31 Električne inštalacije
– Elektroinštalaterstvo
F/45.33 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
– Inštalacije za vodovod, plin in kanalizacijo
– Inštalacije za centralno ogrevanje (inštalacije ogrevalnih naprav)
– Popravilo, vzdrževanje in inštaliranje plinskih aparatov in naprav
F/45.34 Druge inštalacije pri gradnjah
– Inštalacije v stavbah ali drugih gradbenih manj zahtevnih objektih (razsvetljave in signalizacije cest, železnic, letališč in pristanišč, drugje neomenjenih napeljav in opreme)
F/45.41 Fasaderska in štukaterska dela
– Fasaderska in štukaterska dela
F/45.43 Oblaganje tal in sten
– Polaganje keramičnih ploščic (keramičarstvo)
– Polaganje parketa in drugih lesenih oblog (parketarstvo)
– Oblaganje tal in sten z naravnim kamnom
F/45.44 Soboslikarska in steklarska dela
– Rezanje stekla
– Pleskarstvo in soboslikarstvo
– Črkoslikarstvo
G/50.20 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
– Mehanična popravila motornih vozil
– Električna popravila motornih vozil
– Redno servisiranje motornih vozil
– Popravilo karoserij (avtokleparstvo)
– Ličanje vozil (avtoličarstvo)
– Popravilo delov motornih vozil
– Pomoč motornim vozilom na cestah
– Servis za testiranje avtomobilskih motorjev
– Servis za nastavitev podvozij
– Servis zavornih sistemov
Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnih delov za motorna vozila osebam, katerim se storitev servisiranja in vzdrževanja tudi opravi
G/50.404 Vzdrževanje in popravila motornih koles
– Vzdrževanje in popravila motornih koles
Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnih delov za motorna kolesa osebam, katerim se storitev servisiranja in vzdrževanja tudi opravi
G/52.482 Dejavnost cvetličarn
– Izdelovanje cvetličnih aranžmajev, aranžiranje daril in podobno
Sem spada tudi:
– prodaja na drobno: cvetja (rezanega, lončnic),sadik, semen in gnojil osebam, katerim se opravi storitev
G/52.72 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov
– Instaliranje, popravilo, vzdrževanje gospodinjskih električnih aparatov in naprav
Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnih delov za električne gospodinjske aparate osebam, katerim se storitev servisiranja in vzdrževanja tudi opravi
– Popravila radijskih in TV aparatov
Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnih delov za radijske in TV aparate osebam, katerim se storitev servisiranja in vzdrževanja tudi opravi
G/52.73 Popravilo ur, nakita
– Popravilo ur
Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnega blaga, ki se uporablja pri opravljanju storitve, osebam, katerim se storitev popravila tudi opravi
K/72.50 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniške opreme
– Popravilo in vzdrževanje precizne mehanike
– Vzdrževanje in popravilo računalniške opreme
K/74.30 Tehnični preizkusi in analize
– Tehnični pregledi motornih vozil
K/74.81 Fotografska dejavnost
– Komercialna in potrošniška fotografska produkcija (izdelava fotografij za dokumente, šolo, poroke ipd., fotografiranje v komercialne, založniške, modne, turistične namene, fotografiranje iz zraka)
– Obdelava filmov (razvijanje prinesenih posnetkov, izdelava in povečava kopij iz takih filmov, kaširanje, uokvirjanje in kopiranje fotografij ter retuširanje starih fotografij)
– Izdelovanje diapozitivov
Sem spada tudi:
– prodaja na drobno tistega blaga, ki se uporablja pri opravljanju te storitve, osebam, katerim se ta storitev tudi opravi
O/93.01 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
– Čiščenje in popravila preprog, tekstilnih talnih oblog in oblazinjenega pohištva
– Kemično čiščenje, barvanje, beljenje in plemenitenje tekstilij
– Kemično čiščenje in barvanje usnjenih predmetov in čiščenje krzna
O/93.02 Dejavnost frizerskih in kozmetičnih salonov
– Dejavnost frizerskih salonov (frizerske storitve, brivske storitve, manikiranje, ličenje)
– Dejavnost kozmetičnih salonov (nega obraza in telesa, depilacija in epilacija, ličenje, limfna drenaža in masaža z alternativnimi masažnimi tehnikami)
– Dejavnost pedikerskih salonov (pedikura, manikura in refleksna masaža stopal)
Sem spada tudi:
– prodaja na drobno tistega blaga, ki se uporablja pri opravljanju te storitve, osebam, katerim se ta storitev tudi opravi.
3. člen
V listo B obrti podobnih dejavnosti se uvrščajo:
A/01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
– Gojenje rož in drugih okrasnih rastlin (vrtnarstvo)
– Pridobivanje semen in sadik (semenarstvo)
A/01.25 Reja drugih živali
– Gojenje ptic in ribic
A/01.41 Storitve za rastlinsko pridelavo
– Storitve s kmetijsko mehanizacijo
A/02.02 Gozdarske storitve
– Gradnja vlak in gozdnih cest
– Nakladanje in manipulacija z žaganim lesom
CA/10.30 Pridobivanje šote
– Kopanje šote
– Skepljanje šote
CB/14.11 Pridobivanje kamnin za gradbene namene
– Odkopavanje, grobo obdelovanje in žaganje kamnin v kamnolomih (marmor, granit, peščenjak...) za spomenike in zgradbe
CB/14.13 Pridobivanje skrilavcev
– Pridobivanje skrilavcev
CB/14.21 Pridobivanje gramoza in peska
– Pridobivanje in bagranje industrijskega peska, peska za gradbene namene in gramoza
– Lomljenje in drobljenje kamna, gramoza in peska
CB/14.22 Pridobivanje gline in kaolina
– Kopanje in separiranje gline, ognjevzdržne gline in kaolina
– Mletje gline
CB/14.50 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.
– Pridobivanje različnih mineralov in materialov
(abrazivnih materialov, azbesta, kremenove fosilne moke, naravnega grafita, steatita – lojevca, živca, dragih kamnov, kremena, sljude, naravnega asfalta in bitumna, pridobivanje okrasnega kamna)
DA/15.11 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega
– Priprava naravnih črev
DA/15.12 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa
– Čiščenje in predelava perja
DA/15.31 Predelava in konzerviranje krompirja
– Predelava in konzerviranje krompirja
DA/15.32 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
– Izdelovanje sadnih in zelenjavnih sokov
DA/15.33 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin
– Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin
– Kisanje zelja in repe
– Luščenje in mletje orehov, mandljev idr.
DA/15.42 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob
– Stiskanje jedilnega olja (oljarstvo)
DA/15.51 Mlekarstvo in sirarstvo
– Izdelovanje mlečnih izdelkov
DA/15.52 Proizvodnja sladoleda
– Izdelovanje sladoleda in drugih ledenih krem
DA/15.71 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali
– Mletje živinske krme
DA/15.72 Proizvodnja krmil za male živali
– Izdelovanje hrane za živali
DA/15.811 Dejavnost pekarn
– Pripravljanje burekov
DA/15.84 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
– Izdelovanje bonbonov
– Izdelovanje žvečilnega gumija
– Konzerviranje orehov, sadnih in drugih delov rastlin s sladkorjem
DA/15.85 Proizvodnja testenin
– Izdelovanje testenin in rezancev
– Izdelovanje skorij za pite, zavitke
– Izdelovanje oblatov in kornetov
DA/15.86 Predelava čaja in kave
– Praženje kave
DA/15.87 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov
– Izdelovanje začimb (in rdeče paprike)
– Izdelovanje kisa
DA/15.89 Proizvodnja drugih živil
– Izdelovanje drugih živil
– Pečenje kostanja, semen, oreškov idr.
DA/15.91 Proizvodnja žganih pijač
– Kuhanje žganja
– Izdelovanje drugih žganih pijač
DA/15.93 Proizvodnja vina iz grozdja
– Proizvodnja vina iz grozdja
DA/15.96 Proizvodnja piva
– Varjenje piva
DA/15.98 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač
– Izdelovanje sodavice in drugih brezalkoholnih pijač
DB/17.11 Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa
– Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa
DB/17.12 Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa
– Mikanje volne
– Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa
DB/17.13 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa
– Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa
DB/17.14 Priprava in predenje vlaken lanenega tipa
– Priprava, in predenje vlaken lanenega tipa
DB/17.15 Sukanje in priprava naravne svile ter sukanje in teksturiranje sintetične ali umetne filamentne preje
– Sukanje in priprava naravne svile ter sukanje in teksturiranje sintetične ali umetne filamentne preje
DB/17.16 Proizvodnja šivalnih sukancev
– Izdelovanje šivalnih sukancev
– Premotavanje in vpredenje sukanca
DB/17.17 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken
– Predelava konopljenih in lanenih stebel
DB/17.21 Tkanje preje bombažnega tipa
– Tkanje preje bombažnega tipa
DB/17.22 Tkanje preje tipa volnene mikanke
– Tkanje preje tipa volnene mikanke
DB/17.23 Tkanje preje tipa volnene česanke
– Tkanje preje tipa volnene česanke
DB/17.24 Tkanje preje tipa svile
– Tkanje preje tipa svile
DB/17.25 Tkanje druge tekstilne preje
– Tkanje druge tekstilne preje
– Izdelovanje sukna za narodne noše
DB/17.30 Plemenitenje tekstilij
– Plisiranje tkanin
– Slikanje tekstilij
DB/17.40 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
– Izdelovanje jader
– Izdelovanje odej
– Izdelovanje zaves, gobelinov, senčil za svetilke
– Izdelovanje tapiserij in makramejev
– Izdelovanje tekstilnega dela električnih odej
DB/17.51 Proizvodnja preprog in talnih oblog
– Izdelovanje tekstilnih preprog
DB/17.52 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež
– Izdelovanje vrvi in pletenje mrež iz vrvi
DB/17.53 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
– Izdelovanje netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
DB/17.54 Proizvodnja drugih tekstilij
– Izdelovanje okrasne pozamenterije, kit, res, čopov
– Izdelovanje tekstilne galanterije
– Izdelovanje gumbov iz tekstila in preoblačenje
– Izdelovanje tekstilne embalaže
– Izdelovanje drugih tekstilnih izdelkov
DB/17.71 Proizvodnja nogavic
– Izdelovanje nogavic, tudi kratkih, telovadnih trikojev in hlačnih nogavic
DB/17.72 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil
– Ročno in strojno pletiljstvo
DB/18.21 Proizvodnja delovnih oblačil
– Izdelovanje delovnih in poklicnih oblačil
DB/18.22 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
– Izdelovanje narodnih noš
– Krojaštvo za obleke iz domačega sukna
– Šivanje konfekcijskih izdelkov in obšivanje
DB/18.23 Proizvodnja spodnjega perila
– Izdelovanje spodnjega perila
– Izdelovanje steznikov in pasov
DB/18.24 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.
– Izdelovanje garnitur za dojenčke, športnih kombinezonov, trenirk, smučarskih oblek, kopalk...
– Izdelovanje drugih oblačilnih dodatkov (rokavic, pasov, šalov, pentelj, kravat, mrežic za lase, ipd.)
– Izdelovanje obutve iz tekstilnega materiala brez nalepljenih podplatov
DC/19.20 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
– Jermenarstvo in sedlarstvo
DC/19.30 Proizvodnja obutve
– Izdelovanje delov za obutev (gornjikov, notranjikov, podplatov, pet, opetnikov...)
– Izdelovanje lesene obutve in kopit
– Izdelovanje opank
– Izdelovanje copat (iz netekstilnih materialov)
– Izdelovanje vložkov za čevlje
DD/20.10 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa
– Žaganje drv za kurjavo
– Žaganje in skobljanje lesa
– Žaganje lesa (polnojarmeniki in žage)
– Izdelovanje parketa, podov, lesenih oblog
– Lakiranje lesenih izdelkov in površinska zaščita lesenih izdelkov
– Izdelovanje železniških pragov
– Izdelovanje lesne moke in sekancev
DD/20.30 Lesno stavbarstvo
– Izdelovanje lamelnega parketa
DD/20.20 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč
– Izdelovanje furnirja in predmetov iz furnirja
DD/20.40 Proizvodnja lesene embalaže
– Izdelovanje lesenih obojev, zabojev, in podobne embalaže
– Izdelovanje lesenih palet in nakladalnih desk
– Izdelovanje kadi, čebrov ipd.
– Izdelovanje lesenih kolutov
DD/20.51 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
– Izdelovanje lesnostrugarskih izdelkov (lesenih ročajev za orodje, metle in krtače, obešalnikov in drugih predmetov iz struženega lesa)
– Izdelovanje lesnorezkarskih izdelkov (kopit, stojal...)
– Izdelovanje lesenih izdelkov za gospodinjstvo (suha roba)
– Izdelovanje lesenih okrasnih ter uporabnih predmetov
– Izdelovanje lesenih modelov in kalupov
– Rezbarstvo in pozlaterstvo
– Izdelovanje intarzij in inkrustacij (sestavljanje in vdelovanje lesenih in drugih okraskov v les)
– Izdelovanje okvirjev in uokvirjanje slik
– Izdelovanje pogrebne opreme (krst ipd.)
– Izdelovanje drobne lesene embalaže (škatlic ipd. predmetov)
– Izdelovanje briketov
– Izdelovanje lesenih ogrodij
DD/20.52 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja
– Izdelovanje košar in podobnih pletarskih izdelkov
– Izdelovanje predmetov iz trsja, ličja, rafije, slame
– Izdelovanje zamaškov iz plute
DE/21.21 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
– Izdelovanje predmetov in embalaže iz kartona
– Proizvodnja papirnih vreč in vrečk
DE/21.22 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
– Izdelovanje gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
DE/21.23 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
– Izdelovanje pisarniških potrebščin iz papirja
DE/21.25 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
– Izdelovanje drobne embalaže iz kartona
– Izdelovanje okrasnih in drugih predmetov iz papirja
– Izdelovanje drugih izdelkov iz papirja in kartona
DE/22.22 Drugo tiskarstvo
– Razmnoževanje, kopiranje, prepisovanje in birotehnika
– Izdelovanje vizitk
DE/22.23 Knjigoveštvo in dodelava tiskanih materialov
– Spenjanje, sortiranje papirja, rokovnikov ipd.
DE/22.24 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov
– Offset tisk
– Reprofotografiranje
– Litografija
– Cinkografija
– Sitotisk
– Tampotisk
– Toplotni tisk s folije
– Bakrotisk
– Računalniška priprava za tisk
DE/22.25 Druge s tiskarstvom povezane storitve
– Grafično oblikovanje
DG/24.12 Proizvodnja barvil in pigmentov
– Izdelovanje zemeljskih barvil
DG/24.14 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
– Izdelovanje sirišč
– Izdelovanje oglja
DG/24.42 Proizvodnja farmacevtskih preparatov
– Predelovanje zdravilnih zelišč
DG/24.51 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
– Izdelovanje čistilnih in dezinfekcijskih sredstev
DG/24.52 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
– Izdelovanje sredstev za osebno nego in ličenje
DG/24.63 Proizvodnja eteričnih olj
– Izdelovanje eteričnih olj in živilskih arom
DG/24.66 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
– Izdelovanje kemičnih sredstev in mešanje kemikalij
– Izdelovanje tehničnih maziv, olj in sredstev za gospodinjstvo
DH/25.13 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
– Izdelovanje drugih izdelkov iz gume
DH/25.21 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
– Izdelovanje plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
DH/25.22 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
– Izdelovanje črev iz umetnih snovi
– Varjenje pvc folije
– Izdelovanje embalaže iz plastičnih mas
DH/25.23 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
– Izdelovanje, montaža in popravilo plastičnih rolet
– Izdelovanje izdelkov za gradbeništvo
DH/25.24 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
– Sestavljanje izdelkov iz plastičnih mas
– Izdelovanje drugih izdelkov iz plastičnih mas
– Kovinoplastika
DI/26.15 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
– Izdelovanje drugih predmetov iz stekla
– Izdelovanje tehničnih steklenih izdelkov za laboratorije
DI/26.21 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
– Izdelovanje gospodinjske in okrasne keramike
DI/26.25 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
– Izdelovanje lončenih izdelkov (lončarstvo)
DI/26.40 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih izdelkov za gradbeništvo
– Izdelovanje neognjevzdržnih gradbenih materialov na osnovi gline (opeke, strešnikov, dimniških nastavkov, dimnih tuljav, dimovodnih cevi in kanalov)
DI/26.52 Proizvodnja apna
– Izdelovanje žganega apna, gašenega apna in hidriranega apna
DI/26.61 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
– Izdelovanje izdelkov iz litega betona, cementa ali umetnega kamna za gradbeništvo (proizvodnja strešnikov, tlakovcev, zidakov, plošč, delov sten, cevi, stebrov...)
– Izdelovanje montažnih gradbenih komponent iz cementa, betona ali umetnega kamna za uporabo v gradbeništvu
DI/26.62 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
– Izdelovanje izdelkov iz mavca za gradbeništvo (proizvodnja plošč, oblog in panelnih plošč)
DI/26.65 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
– Izdelovanje gradbenih materialov iz rastlinskih snovi (lesne volne, slame, trstike, ločja), vezanih s cementom, mavcem ali drugim mineralnim vezivom
– Izdelovanje izdelkov iz celuloznih vlaken, vezanih s cementom, ali podobnih materialov (valovitih in drugih plošč, panelnih plošč, strešnikov, kanalizacijskih in drugih cevi, rezervoarjev, korit, kadi, izlivov, vrčev, pohištva, opreme, okenskih okvirov...)
DI/26.66 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
– Izdelovanje drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca ali umetnega kamna (izdelovanje kipov, klopi, opreme, ploskih in visokih reliefov, vaz, cvetličnih loncev...)
DI/26.81 Proizvodnja brusilnih sredstev
– Izdelovanje brusilnih sredstev (papirja in platna)
– Izdelovanje mlinskih kamnov
DI/26.82 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
– Izdelovanje nekovinskih mineralnih oblačil, pokrival, obutve, vrvi, trakov...
– Izdelovanje izdelkov iz različnih mineralnih snovi, obdelane sljude in izdelkov iz nje, šote ali grafita (razen elektrotehničnih izdelkov iz grafita)
DJ/28.40 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
– Umetno kovaštvo
DJ/28.51 Površinska obdelava in prekrivanje kovin
– Galvanizacija kovin
– Kositrenje, emajliranje, cinkanje, eluksiranje kovin
– Plastificiranje kovinskih predmetov
– Ličanje kovin
– Strojno čiščenje kovin (peskanje, enostavno brušenje)
DJ/28.52 Splošna mehanska dela
– Razrez pločevine, enostavno preoblikovanje pločevine
DJ/28.61 Proizvodnja rezilnega orodja
– Nožarstvo
DJ/28.63 Proizvodnja ključavnic, okovja
– Izdelovanje ključev
DJ/28.71 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
– Izdelovanje jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod (do 300 l)
DJ/28.73 Proizvodnja izdelkov iz žice
-Žično pletarstvo in sitarstvo
DJ/28.75 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov
– Izdelovanje ladijskih vijakov in sider
– Izdelovanje napisnih plošč
– Izdelovanje zamaškov iz kovin
– Izdelovanje registrskih tablic za motorna vozila
– Izdelovanje drobnih kovinskih predmetov
– Izdelovanje predmetov iz bakra in drugih materialov
DK/29.13 Proizvodnja pip in ventilov
– Mehanika, vzdrževanje in montaža pip in ventilov
DK/29.14 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
– Mehanika, vzdrževanje in montaža ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
DK/29.21 Proizvodnja peči in gorilnikov
– Popravilo peči
DK/29.23 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav
– Izoliranje hladilnih in ogrevalnih naprav, razen za gospodinjstva
DK/29.24 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo
– Izdelovanje in popravilo tehtnic
– Izdelovanje naprav za filtriranje in čiščenje tekočin in plinov
– Izdelovanje naprav za brizganje in razprševanje tekočin in prahu: pištol, gasilnih aparatov, naprav za peskanje, naprav za čiščenje s paro...
DK/29.32 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev
– Popravilo poljedelskih in živinorejskih strojev, razen traktorjev
DK/29.40 Proizvodnja obdelovalnih strojev
– Izdelovanje ročnih orodij z vgrajenim motorjem ali na pogon s stisnjenim zrakom
– Montaža in servis obdelovalnih strojev
DK/29.51 Proizvodnja metalurških strojev
– Izdelovanje valjalnih strojev in valjev za te stroje
– Montaža in servis metalurških strojev
DK/29.52 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
– Izdelovanje strojne opreme za obdelavo mineralov s sejanjem, razvrščanjem, separiranjem...
– Izdelovanje mešalnikov za beton in malto
– Izdelovanje strojev za odstranjevanje zemlje (plugov, separatorjev, ravnalnikov, strojnih žlic…)
– Izdelovanje žlic za buldožerje in nakladalnike
– Montaža in servis rudarskih in gradbenih strojev
DK/29.53 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
– Izdelovanje stiskalnic za grozdje, sadje...
– Izdelovanje strojev za obdelavo različnih prehrambenih izdelkov
– Izdelovanje opreme za pripravo hrane v hotelih in restavracijah
– Montaža in servis strojev za živilsko in tobačno industrijo
DK/29.54 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
– Izdelovanje pomožnih strojev ali opreme za tekstilne stroje
– Izdelovanje šivalnih glav in igel za šivalnike
– Montaža in servis strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
DK/29.56 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
– Izdelovanje kovinskih modelov
DL/31.30 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic
– Izdelovanje izoliranih električnih kablov in žic
DL/31.40 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij
– Izdelovanje akumulatorjev, primarnih členov in baterij
– Polnjenje in popravilo akumulatorjev
DL/31.50 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk
– Izdelovanje opreme za razsvetljavo in električnih svetilk
– Izdelovanje lestencev, namiznih, pisarniških ali stoječih svetilk, svetilk za nočno omarico (električnih in neelektričnih)
DL/31.62 Proizvodnja druge električne opreme
– Izdelovanje izdelkov elektrokovinske galanterije
– Izdelovanje druge električne opreme
– Izdelovanje delov za elektronaprave
DL/32.10 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent
– Izdelovanje tiskanih vezij
– Izdelovanje elektronskih, telekomunikacijskih delov in naprav
DL/33.10 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov
– Popravilo medicinskih instrumentov
– Izdelovanje medicinske opreme
DL/33.40 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
– Izdelovanje, sestavljanje in vzdrževanje optičnih instrumentov za laboratorije
DL/34.30 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje
– Izdelovanje delov in opreme za motorna vozila
DM/35.12 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport
– Izdelovanje in popravilo čolnov in drugih plovil
– Izdelovanje vesel za čolne
DM/35.43 Proizvodnja vozil za invalide
– Izdelovanje invalidskih vozičkov s pogonom ali brez njega
– Izdelovanje delov in opreme za invalidske vozičke
DM/35.50 Proizvodnja drugih vozil
– Izdelovanje samokolnic, prtljažnih vozičkov, ročnih vozičkov, ciz
– Izdelovanje vprežnih vozil
DN/36.14 Proizvodnja drugega pohištva
– Restavriranje pohištva
DN/36.15 Proizvodnja žimnic
– Izdelovanje nosilcev za žimnice
– Izdelovanje žimnic (žimnic, opremljenih z vzmetmi ali z drugimi materiali, posteljnih vložkov iz penaste gume ali penaste plastike)
DN/36.30 Proizvodnja glasbenih instrumentov
– Izdelovanje glasbenih instrumentov
– Popravilo in uglaševanje glasbil
DN/36.40 Proizvodnja izdelkov za šport
– Izdelovanje športne opreme in predmetov za šport v dvoranah in na prostem
– Montaža vezi na smuči in servisiranje smuči
N/36.50 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač
– Izdelovanje lutk, punčk, medvedkov ipd. in dodatkov zanje
– Izdelovanje različnih igrač s kolesi, namenjenih za vožnjo, tudi triciklov
– Izdelovanje glasbil – igrač
– Izdelovanje različnih namiznih družabnih iger
– Izdelovanje igralnih kart
– Izdelovanje miz, igralnih avtomatov z žetoni, opreme za igre na srečo, opreme za avtomatska kegljišča in bowling
– Izdelovanje elektronskih in videoiger
– Izdelovanje različnih modelov za igro, npr. električnih vlakcev, elementov za sestavljanje
– Izdelovanje sestavljank ipd.
DN/36.61 Proizvodnja bižuterije
– Izdelovanje umetnih biserov in nakita iz drugih materialov
DN/36.62 Proizvodnja metel in krtač
– Izdelovanje metel, slikarskih in drugih čopičev, metel, vgrajenih v stroje, ročnih mehanskih pometal, pripomočkov za brisanje prahu in tal, pleskarskih blazinic, valjčkov, brisalcev za steklo in drugih krtač, metel, ščetk...
– Izdelovanje krtač za čiščenje čevljev in obleke
DN/36.63 Proizvodnja drugih izdelkov
– Izdelovanje drugih lesenih izdelkov
– Izdelovanje štampiljk
– Lasničarstvo
– Izdelovanje panjev in umetnega satja za čebele
– Izdelovanje žime
– Izdelovanje reliefov in maket
– Izdelovanje okrasnih predmetov iz različnih materialov
– Svečarstvo in medičarstvo
– Izdelovanje umetnega cvetja.
– Voskarstvo in lectarstvo
– Izdelovanje in popravilo dežnikov in sončnikov
– Izdelovanje modelov za ročna dela
– Izdelovanje krojaških in izložbenih lutk in drugih reklamnih predmetov
– Izdelovanje open in strun iz črev
– Predelava živalskih dlak, trave, cunj za tapetništvo
– Izdelovanje turističnih spominkov
– Prepariranje in gačenje živali
– Izdelovanje predmetov umetne obrti
DN/37.10 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
– Reciklaža (regeneriranje) kovinskih ostankov in odpadkov
DN/37.20 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
– Reciklaža (regeneriranje) nekovinskih ostankov in odpadkov
– Reciklaža plastičnih mas
F/45.21 Splošna gradbena dela
– Montaža gradbenih elementov
– Vzdrževalna dela na stanovanjskih in drugih objektih
– Polaganje priključkov v zemlji (cevovodi, komunikacijske in energetske napeljave)
– Restavriranje stavb
F/45.22 Postavljanje ostrešij in krovska dela
-Hidroizolacije teras
F/45.23 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
– Asfaltiranje (funkcionalnih površin, dvorišč)
F/45.25 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
– Gradnja temeljev, tudi zabijanje pilotov (pri manjših objektih)
– Vrtanje in kopanje jaškov, gradnja vodnjakov
– Zidanje in polaganje betonskih izdelkov in robnikov
– Postavljanje in razstavljanje delovnih odrov in ploščadi
– Restavratorstvo
F/45.32 Izolacijska dela
– Toplotne, zvočne, vibracijske in podobne izolacije
F/45.33 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
– Inštalacije klima naprav in termoregulacij
– Montaža in vzdrževanje solarnih naprav
F/45.42 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
– Vgrajevanje vrat, oken, vratnih podbojev, okenskih okvirov, kuhinjske opreme, stopnic, opreme za trgovine in podobno, iz lesa ali drugih materialov; velja za elemente, ki jih ni izdelal izvajalec
– Notranja zaključna dela, kot so stropovi, leseni opaži, premične pregrade idr.
F/45.43 Oblaganje tal in sten
– Polaganje kamnov in kock
– Oblaganje tal in z umetnim kamnom (teracerstvo)
– Oblaganje sten in stropov s tapetami
– Oblaganje tal in sten in polaganje podov
– Struženje in lakiranje parketa
F/45.45 Druga zaključna gradbena dela
– Inštaliranje zasebnih kopalnih bazenov
– Čiščenje s paro, peskanje fasad in druga dela v zvezi z zunanjostjo zgradb
– Druga dopolnilna in zaključna gradbena dela
– Čiščenje novogradenj pred prevzemom
F/45.50 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev
– Storitve z lahko in težko gradbeno mehanizacijo
G/50.20 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
– Popravilo, montaža in zamenjava zračnic in plaščev pri kolesih motornih vozil ter uravnovešanje
– Vgrajevanje delov in dodatne opreme v motorna vozila
– Pranje in poliranje motornih vozil
– Protikorozijska zaščita motornih vozil
– Vleka motornih vozil
– Popravilo hladilnikov za motorna vozila
– Servis izpušnih sistemov (razen katalizatorjev)
Sem spada tudi:
– prodaja na drobno rezervnih delov za motorna vozila osebam, katerim se storitev servisiranja in vzdrževanja tudi opravi
G/52.71 Popravila obutve in drugih usnjenih izdelkov
– Popravila škornjev, čevljev, potovalne galanterije, ipd. predmetov iz drugih materialov
Sem spada tudi:
– prodaja na drobno tistega blaga, ki se uporablja pri opravljanju te storitve osebam, katerim se storitev popravila tudi opravi (npr. vezalke, sponke...)
G/52.74 Druga popravila
– Popravila in vzdrževanje koles ter njihovih delov in opreme
– Krpanje, obšivanje in manjša popravila oblačil
– Popravilo nogavic
Sem sodi tudi:
– prodaja na drobno rezervnega blaga, ki se uporablja pri opravljanju te storitve osebam, katerim se storitev – druga popravila – tudi opravi
H/55.11 Dejavnost hotelov z restavracijo – od tega samo:
– Dejavnost penzionov
H/55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
– Priprava in prodaja raznovrstnih jedi ter k njim naročenih pijač, ki so postrežene za gostinsko mizo
H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic
– Priprava in prodaja praviloma hitro pripravljenih jedi in pijač (v samopostrežnih restavracijah, v lokalih s hitro pripravljeno hrano, v kavarnah in slaščičarnah, v specializiranih restavracijah, na stojnicah)
– Prodaja sladoleda iz avtomatov
– Oskrba s hrano v jedilnih vagonih, ladijskih restavracijah ipd.
– Prodaja pijač na prevoznih premičnih sredstvih
H/55.40 Točenje pijač in napitkov
– Točenje pijač in napitkov v restavracijah, gostilnah, kavarnah in okrepčevalnicah
I/60.21 Drug kopenski potniški prevoz na rednih progah
– Prevoz potnikov v linijskem cestnem prometu
I/60.22 Storitve taksistov
– Storitve taksistov
I/60.23 Drug kopenski potniški prevoz
– Prevoz šolskih otrok, delavcev ipd.
– Prevoz potnikov v izvenlinijskem (čarterskem) prometu
– Turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili
I/60.24 Cestni tovorni prevoz
– Prevoz blaga s tovornimi motornimi vozili s priklopniki ali brez njih
– Prevoz tovora z vprežnimi vozili
I/61.10 Morska plovba
– Izletništvo in razgledovanje s čolni po morju
I/61.20 Rečna, jezerska plovba in plovba po prekopih
– Prevoz potnikov ali blaga po rekah, jezerih, prekopih
K/71.40 Izposojanje izdelkov široke porabe
– Izposojanje čolnov za razvedrilo (sandolinov, pedolinov ipd.)
– Izposojanje koles
– Izposojanje športne opreme
K/74.70 Čiščenje stavb
– Notranje čiščenje stavb vseh vrst, tudi čiščenje pisarn, tovarn, trgovin, uradov in drugih poslovnih zgradb ter stanovanjskih blokov
– Čiščenje oken
– Čiščenje dimnikov in kurišč, štedilnikov, kaminov, ognjišč, bojlerjev, ventilacijskih cevi in odsesalnikov
– Čiščenje vlakov, avtobusov, letal...
– Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija zgradb, ladij, vlakov...
K/74.81 Fotografska dejavnost
– Računalniška obdelava fotografij
– Storitve s fotografskimi avtomati
– Snemanje videofilmov
– Montaža videofilmov
Sem spada tudi:
– prodaja na drobno tistega blaga, ki se uporablja pri opravljanju storitve osebam, katerim se ta storitev tudi opravi
K/74.82 Pakiranje
– Zavijanje daril in paketov
– Pakiranje raznih predmetov
– Etiketiranje
– Termopakiranje
– Vakumsko pakiranje
K/74.84 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
– Modno kreiranje za konfekcijo in trikotažo
– Aranžiranje izložb in drugih prostorov (notranja dekoracija in aranžerstvo)
O/90.00 Storitve javne higiene
– Zbiranje različnih vrst odpadkov, smeti, ostankov
– Prevoz odpadkov
– Odstranjevanje ruševin
– Odstranjevanje odpadkov s sežiganjem ali drugače
– Stiskanje odpadkov
– Odlaganje odpadkov na zemljišča ali v vodo, zakopavanje ali podoravanje odpadkov
– Ravnanje s strupenimi odpadki in njihova razgradnja ter čiščenje onesnažene prsti
– Odstranjevanje komunalnih odplak s pomočjo odvodnih cevi in kanalizacije ali drugače in njihovo prečiščevanje in odlaganje
– Odstranjevanje odpadnih voda z razredčevanjem, precejanjem in filtriranjem, usedanjem, prečiščevanjem mulja in drugimi postopki
– Vzdrževanje odtočnih kanalov
– Praznjenje in čiščenje septičnih jam, rezervoarjev, vzdrževanje kemičnih stranišč
– Obravnavanje odpadnih voda iz bazenov in industrijskih obratov
– Odvoz odpadkov iz smetnjakov na javnih površinah
– Pometanje in pranje ulic, cest in parkirišč
– Odstranjevanje snega in ledu z glavnih cest, letališč, posipanje soli ali peska...
O/92.31 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– Slikanje na porcelan, steklo in keramiko
– Restavriranje umetnin
O/93.01 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
– Pranje in likanje tekstilij (perila, oblačil...)
– Zbiranje perila za kemično čiščenje, pranje in likanje
– Druge neomenjene storitve čiščenja in pranja
– Krpanje in manjša popravila oblek ali drugih tekstilnih predmetov
O/93.03 Druge storitve za nego telesa
– Druge storitve za nego telesa (turške kopeli, savne in parne kopeli, fitness centri, solariji, saloni za masaže razen fizioterapevtskih)
O/93.04 Pogrebne storitve
– Pogrebne storitve
O/93.05 Druge storitvene dejavnosti
– Čiščenje obutve
– Storitve postreščkov
– Delo z osebnimi tehtnicami
– Čiščenje rezervoarjev za tekoča goriva
– Kurjenje centralne kurjave
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 050-04/94-1/1-8
Ljubljana, dne 24. novembra 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik