Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1994 z dne 24. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1994 z dne 24. 11. 1994

Kazalo

2612. Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem in nepremičnih plinskih turbin, stran 4184.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem in nepremičnih plinskih turbin
1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve za nepremične motorje z notranjim izgorevanjem in za nepremične plinske turbine v zvezi z emisijo snovi v zrak in sicer:
– mejne vrednosti emisije,
– prilagoditev obstoječih motorjev in turbin določbam te uredbe.
Za vprašanja glede emisiji snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem in iz nepremičnih plinskih turbin, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94).
2. člen
Pojmi imajo po tej uredbi naslednji pomen:
1. Motor z notranjim izgorevanjem je nepremična naprava, ki s tem, da izgoreva gorivo v enem ali več valjih z izmenično delujočimi bati, pretvarja toploto v mehansko delo z vrtenjem gredi (v nadaljevanju: motor).
2. Plinska turbina je nepremična naprava, ki izkorišča toploto plinov za opravljanje dela z neposrednim vrtenjem gredi in ima enega ali več vrtečih se kompresorjev, gorilnik za izgorevanje goriva in eno ali več turbin (v nadaljevanju: turbina).
3. člen
Določbe te uredbe veljajo za posamičen motor ali posamično turbino, ki se uporablja pri pridobivanju električne energije ali toplote ali pri opravljanju mehanskega dela.
Določbe te uredbe ne veljajo za motorje, ki uporabljajo kot gorivo deponijski plin, bioplin iz vodočistilnih naprav ali plin iz naprav za pirolitični razkroj odpadkov.
4. člen
Naprave iz prejšnjega člena in njihovo obratovanje, načrtovanje in ocenjevanje ukrepov zmanjševanja emisij snovi v zrak ter določanje obsega meritev emisij in izbor metod meritev morajo ustrezati določilom standardov:
– DIN 4340, Plinske turbine, definicije in pojmi, 1976;
– ISO 2314, Plinske turbine – test sprejemljivosti, 1989.
Standarda iz prejšnjega odstavka sta na vpogled v izvirniku in slovenskem prevodu v službi za dokumentalistiko Ministrstva za okolje in prostor.
5. člen
Mejne koncentracije za motorje so:
Tabela 1
+-------------------------------------+-----------+
|prah                 | 100 mg/m3 |
+-------------------------------------+-----------+
|ogljikov monoksid          | 300 mg/m3 |
+-------------------------------------+-----------+
|dušikovi oksidi (NOx) (izraženi kot |      |
|NO2):                |      |
|- štiritaktni motorji        | 250 mg/m3 |
|- dvotaktni motorji         | 250 mg/m3 |
|izjeme:               |      |
|- uporaba kurilno olje EU      |      |
|toplotna moč motorja > 3 MW     | 400 mg/m3 |
|toplotna moč motorja =< 3 MW     | 500 mg/m3 |
|- naprave v sili           |ni omejitev|
+-------------------------------------+-----------+
6. člen
Mejne koncentracije za obstoječe motorje so:
Tabela 2
+-----------------------------------------+----------------------+
|prah                   |   130 mg/m3    |
+-----------------------------------------+----------------------+
|ogljikov monoksid            |   650 mg/m3    |
+-----------------------------------------+----------------------+
|dušikovi oksidi (NOx) (izraženi kot NO2):|           |
+-----------------------------------------+----------------------+
|- štiritaktni motorji          |   500 mg/m3    |
|– dvotaktni motorji           |   800 mg/m3    |
+-----------------------------------------+----------------------+
|Izjeme:                 |           |
|– uporaba kupnega olja:         |           |
|toplotna moč motorja > 3 MW       |   2000 mg/m3   |
|toplotna moč motorja =< 3 MW       |   4000 mg/m3   |
|– naprave v sili             |   ni omejitev   |
+-----------------------------------------+----------------------+
7. člen
Mejne koncentracije za turbine so:
Tabela 3
+------------------------------------+---------------------------------------+
|prah:                |                    |
|– tok odpadnih plinov =< 60.000 m3/h|dimno število 3            |
|– tok odpadnih plinov > 60.000 m3/h |dimno število 2 razen pri zagonu, ko je|
|                  |dimno število 3            |
+------------------------------------+---------------------------------------+
|ogljikov monoksid          |        100 mg/m3        |
+------------------------------------+---------------------------------------+
|dušikovi oksidi (NOx) (izraženi kot |                    |
|N02):                |                    |
+------------------------------------+---------------------------------------+
|zemeljski plin;           |                    |
|– moč turbine P =< 100 MW      |        200 mg/m3        |
|– moč turbine P > 100 MW      |        150 mg/m3        |
+------------------------------------+---------------------------------------+
|kurilno olje EU           |                    |
+------------------------------------+---------------------------------------+
|- moč turbine P =< 100 MW      |        150 mg/m3        |
|– moč turbine P > 100 MW      |        100 mg/m3        |
+------------------------------------+---------------------------------------+
8. člen
Mejne koncentracije za obstoječe turbine so:
Tabela 4
+----------------------------------------+-----------------------------------+
|prah:                  |                  |
|– tok odpadnih plinov =< 60.000 m3/h  |dimno število 4          |
|– tok odpadnih plinov > 60.000 m3/h   |dimno število 2 razen pri zagonu, |
|                    |ko je dimno število 3       |
+----------------------------------------+-----------------------------------+
|ogljikov monoksid            |       100 mg/m3       |
+----------------------------------------+-----------------------------------+
|dušikovi oksidi (NOx) (izraženi kot   |                  |
|N02).                  |                  |
|– tok odpadnih plinov =< 60.000 m3/h  |       300 mg/m3       |
|– tok odpadnih plinov > 60.000 m3/h   |       350 mg/m3       |
+----------------------------------------+-----------------------------------+
9. člen
Izmerjene vrednosti emisij iz 5. in 6. člena te uredbe se preračunajo na 5 volumenskih% vsebnosti kisika v odpadnih plinih, izmerjene vrednosti emisij iz 7. in 8. člena te uredbe pa se preračunajo na 15 volumenskih% vsebnosti kisika v odpadnih plinih.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za varstvo okolja.
11. člen
Za obstoječe motorje in turbine začnejo mejne koncentracije iz 5. in 7. člena te uredbe veljati 1. julija 2002.
12. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-05/94-2/9-8
Ljubljana, dne 17. novembra 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost