Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1994 z dne 24. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1994 z dne 24. 11. 1994

Kazalo

2600. Sklep o spremembi začasnega sklepa o količnikih za določitev osnovne plače javnih pravobranilcev, organov za postopek o prekrških in družbenih pravobranilcev samoupravljanja, stran 4163.

Na podlagi 11. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94), v zvezi z 12. členom zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) ter drugega odstavka 132. člena poslovnika Državnega zbora, je Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na 120. seji dne 17. 11. 1994 sprejela
SKLEP
o spremembi začasnega sklepa o količnikih za določitev osnovne plače javnih pravobranilcev, organov za postopek o prekrških in družbenih pravobranilcev samoupravljanja
I
V začasnem sklepu o količnikih za določitev, osnovne plače javnih pravobranilcev, organov za postopek o prekrških in družbenih pravobranilcev samoupravljanja (Uradni list RS, št. 28/94) se v II. točki na koncu besedilo številka: »15« nadomesti s številko »55«.
II
Določbe začasnega sklepa o količnikih za določitev osnovne plače javnih pravobranilcev, organov za postopek o prekrških in družbenih pravobranilcev samoupravljanja in tega sklepa, ki se nanašajo na družbene pravobranilce samoupravljanja, njihove namestnike in pomočnike, se uporabljajo do uveljavitve zakona o družbenem pravobranilcu.
III
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, uporablja pa se od 1. 7. 1994 dalje.
Št. 102-02/90-2/44
Ljubljana, dne 17. novembra 1994.
Predsednik
Tone Anderlič l. r.

AAA Zlata odličnost