Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1994 z dne 5. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1994 z dne 5. 11. 1994

Kazalo

2479. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1994, stran 3850.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja minister za kmetijstvo in gozdarstvo
NAVODILO
o spremembah in dopolnitvah navodila za uveljavljanje Finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1994
1. člen
V 3. členu navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1994 (Uradni list RS, št. 39/94, 56/94 in 64/94) se besedilo v prvi alinei tretjega odstavka za besedo »mleka« doda besedilo »za E. in I. kakovostni razred«.
2. člen
V 4. členu se za prvim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
»Višina podpore se daje za mleko E, I., II. in III. kakovostnega razreda.«
3. člen
V 7. členu se besedilo alinee prvega odstavka nadomesti z novim besedilom:
»- do 20. decembra za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe za leto 1994;,
– do 20. novembra za upravičence, ki še nimajo sklenjene pogodbe za pridobitev sredstev regresa za plemenske prašiče za leto 1994.«
4. člen
V 9. členu se besedilo alinee prvega odstavka nadomesti z novim besedilom:
»- do 15. novembra 1994«.
5. člen
V 15. členu se besedilo alinee prvega odstavka nadomesti z novim besedilom:
»- do 20. decembra 1994 za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe za leto 1994;
– do 20. novembra 1994 za upravičence, ki še nimajo sklenjene pogodbe za pridobitev sredstev regresa za sadne sadike za leto 1994.«
6. člen
V 20. členu se besedilo alinee prvega odstavka nadomesti z novim besedilom:
»- do 15. novembra 1994«.
7. člen
V 24. členu se v tabeli št. 1 iz priloge »Seznam proizvodov in višina izvozne podpore« številka »3,20« pri tarifni oznaki 0101.191 nadomesti z novo številko »9,50«.
8. člen
V 25. členu se v prvem odstavku besedilo »do 15. oktobra 1994« nadomesti z novim besedilom »do 15. novembra 1994«.
9. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-30/94
Ljubljana, dne 3. novembra 1994.
Minister
za kmetijstvo in gozdarstvo
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina