Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1994 z dne 5. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1994 z dne 5. 11. 1994

Kazalo

2478. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju, stran 3850.

Na podlagi 59. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93 in 38/94) in 24. člena ter 32. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93), izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
1. člen
Drugi stavek drugega odstavka 10. člena pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 29/93, 64/93 in 64/94) se spremeni tako, da se glasi:
»Za preračun katastrskega dohodka se uporablja količnik na podlagi pravilnika o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do socialnovarstvenih dajatev in denarne pomoči (Uradni list RS, št. 57/94) izračunan upoštevajoč podatke za drugo trimesečje, pomnožen s količnikom 1,92.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za šolsko leto 1994/95.
Št. 111-06-014/94-10
Ljubljana, dne 26. oktobra 1994.
Ministrica
za delo in socialne zadeve
Rina Klinar l. r.