Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1994 z dne 23. 9. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1994 z dne 23. 9. 1994

Kazalo

2016. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1994, stran 3256.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja minister za kmetijstvo in gozdarstvo
NAVODILO
o spremembah in dopolnitvah navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1994
1. člen
V 2. členu navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1994 (Uradni list RS, št. 39/94) se besedilo k obrazcu št. 1401, navedeno pod črto v drugi "*", zamenja z naslednjim besedilom:
"* V koloni "kontrola mlečnosti" vpišite količino mleka v litrih in sicer:
– pri prvesnicah kjer so že znani podatki, dejansko količino proizvedenega mleka v prvih 100 dneh laktacije;
– pri ostalih prvesnicah pa količino proizvedenega mleka v prvi kontroli in oceno proizvodnje v naslednjih dveh kontrolah. Po končanih zadnjih dveh mlečnih kontrolah mora vlagatelj podatke o proizvodnji mleka poslati ob prvem naslednjem zahtevku."
2. člen
V 4. členu se:
1. v tretji alinei prvega odstavka besedilo "15. oktobra" zamenja z novim besedilom " 20. oktobra.";
2. Na koncu besedila pred obrazcem se doda novo besedilo, ki se glasi:
"Na žival, ki se je pasla na planini najmanj 80 dni, znaša višina podpore:
+-------------------------+--------------+
|Kategorija živali    |Višina podpore|
|             |v SIT na žival|
+-------------------------+--------------+
|molzne krave       |    12.000|
+-------------------------+--------------+
|presušene krave, MPG,  |     8.500|
|telice          |       |
+-------------------------+--------------+
|konji          |    10.000|
+-------------------------+--------------+
|mlečna drobnica     |     3.500|
+-------------------------+--------------+
|mesna drobnica      |     1.700|
+-------------------------+--------------+
Podporo za planinsko pašo, se uveljavlja na naslednjem obrazcu:
3. V obrazcu "1486 – IZRAVNAVA STROŠKOV PRIDELAVE MESA-PODPORA", se v koloni "območje" za besedilom "gorsko višinsko območje" navedenem v prvi vrstici, doda naslednje besedilo:
" hribovsko-kraško
strme kmetije
območja z omejenimi proizvodnimi možnostmi za kmetijstvo".
3. člen
V 12. členu se besedilo iz prve in druge alinee tretjega odstavka zamenja z naslednjim besedilom:
"-kopije računov o nakupu semenske pšenice/rži,
– deklaracijo o kakovosti semena kmetijskih rastlin (obr. št. 3., Uradni list SFRJ, št. 47/87),
– potrdilo o sortnosti za doma pridelano seme oziroma OECD certifikat za uvoženo seme."
4. člen
V 22. členu se črta 4. alinea 1. točke tretjega odstavka.
5. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-30/94
Ljubljana, dne 21. septembra 1994.
Minister
za kmetijstvo in gozdarstvo
dr. Jože Osterc l.r.

AAA Zlata odličnost