Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1820. Sklep o financiranju visokošolskega strokovnega izobraževanja glede na trajanje in urni obseg študijskih programov, stran 3005.

Na podlagi 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) in 93. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) je Vlada Republike Slovenije na 96. seji 28. julija 1994 sprejela
SKLEP
o financiranju visokošolskega strokovnega izobraževanja glede na trajanje in urni obseg študijskih programov
1. Skladno z zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) traja izobraževanje po študijskih programih za pridobitev visoke strokovne izobrazbe od treh do štirih let. Poleg predavanj, seminarjev in vaj ti programi vsebujejo tudi praktično usposabljanje.
2. Iz proračuna Republike Slovenije se financirajo študijski programi v letnem obsegu največ 750 ur, pri čemer skupni obseg predavanj za posamezni študijski program ne sme presegati
– za triletne programe 1000 ur (do 50% programa),
– za štiriletne programe 1125 ur (do 50% programa).
3. Če traja izobraževanje štiri leta, se iz proračuna Republike Slovenije sofinancira praktično usposabljanje, ki skupaj ni daljše od enega letnika študija. Če traja izobraževanje tri leta, se iz proračuna Republike Slovenije sofinancira praktično usposabljanje, ki skupaj ni daljše od enega semestra študija.
4. Proizvajanju praktičnega usposabljanja se iz proračuna Republike Slovenije krijejo stroški za plačo učitelja veščin na visokošolskem zavodu, ki je organizator in mentor študentom na praktičnem usposabljanju v gospodarski družbi, zavodu oziroma v državnih organih ali organih lokalnih skupnosti.
5. Praktično usposabljanje organizirajo visokošolski zavodi v sodelovanju z zbornicami, gospodarskimi družbami, zavodi oziroma državnimi organi ali organi lokalnih skupnosti, izvaja pa se v gospodarskih družbah, zavodih oziroma v državnih organih ali organih lokalnih skupnosti.
6. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-04/94-31/1-8
Ljubljana, dne 28. julija 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik