Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1818. Sklep o dopolnitvi sklepa o kriterijih za izdajo dovoljenj za naložbe domačih pravnih oseb v podjetja v tujini, stran 3004.

Na podlagi drugega odstavka 22. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93 in 7/94) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 95. seji 21. julija 1994 sprejela
SKLEP
o dopolnitvi sklepa o kriterijih za izdajo dovoljenj za naložbe domačih pravnih oseb v podjetja v tujini
1. V sklepu o kriterijih za izdajo dovoljenj za naložbe domačih pravnih oseb v podjetja v tujini (Uradni list RS, št. 33/93, 56/93 in 62/93) se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
'5. Ne glede na določbo 4. točke tega sklepa se lahko izjemoma izda dovoljenje podjetju v primeru, ko gre za ustanovitev ali soustanovitev podjetja na trgu posamezne tuje države, če je podjetje program lastninskega preoblikovanja že predložilo Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, pa ta še ni odobren, ter po predhodnem mnenju Ministrstva za notranje zadeve in prvega soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo. Dovoljenje se izda v skladu z drugo alineo 2. točke tega sklepa ter največ za znesek v višini, ki predstavlja minimalni kapital, potreben za ustanovitev določene oblike podjetja v zadevni državi.'
2. Dosedanje 5., 6., 7., 8. in 9. točka postanejo 6., 7., 8., 9. in 10. točka.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-09/93-4/7-8
Ljubljana, dne 21. julija 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik