Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1817. Sklep o soglasju k RTV naročnini, stran 3004.

Na podlagi 15. in 18. člena zakona o RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 96. seji 28. julija 1994 sprejela
SKLEP
o soglasju k RTV naročnini
1. člen
Mesečna naročnina za televizijski in radijski program RTV Slovenija plačujejo uporabniki radijskih TV sprejemnikov v pavšalnem znesku, in sicer:
1. Za zasebno rabo RTV sprejemnikov
a) Naročniki – fizične osebe plačujejo mesečno naročnino
za vse svoje TV radijske sprejemnike, ki jih uporabljajo
osebno oziroma skupaj s člani svoje družine v pavšalnem
znesku                             1.410,00 SIT
b) Če ima naročnik za zasebno rabo le radijski sprejemnik
oziroma sprejemnike plačuje mesečno naročnino v višini      420,00 SIT
Enako, naročnino kot je navedena pod a) in b) plačujejo
tudi podjetja, zavodi, zasebni podjetniki in druge
organizacije za TV in radijske sprejemnike, ki so
namenjeni izključno osebni rabi zaposlenih
2. Za javno rabo RTV sprejemnikov
a) Podjetniki, obrtniki in pravne osebe, ki imajo TV in
radijske sprejemnike v svojem poslovnem prostoru kot so:
gostinski lokal, hotel, turistična naselja, trgovine,
restavracije in podobno in so namenjeni javni rabi,
plačujejo za vsako poslovno enoto uporabnico sprejemnika
mesečno pavšalno naročnino v višini              4.000,00 SIT
b) Če ima poslovna enota – uporabnica samo radijske
sprejemnike je mesečna naročnina                1.500,00 SIT
c) Če ima pravna oseba več poslovnih enot (lokalov,
obratovalnic, javnih prevoznih sredstev itd.), v katerih
ima za javno rabo televizijske oziroma radijske
sprejemnike je za vsako poslovno enoto upravičena pri RTV
naročnini do mesečne olajšave v višini 30%
d) Hoteli in druga turistična podjetja plačujejo za vsakih
prvih 10 TV sprejemnikov v hotelskih sobah pavšalno
mesečno naročnino v znesku                   6.000,00 SIT
za vsak nadaljnji TV sprejemnik pa                300,00 SIT
Če hotelsko podjetje v posameznem mesecu ne doseže 60%
prodajnega nočitvenega učinka oziroma obratuje sezonsko,
je upravičeno do olajšave v višini 50% mesečnega zneska
naročnine.
3. Cene iz 1. in 2. točke so najvišje drobnoprodajne cene in zajemajo tudi pet odstotni davek od prometa storitev.
2. člen
Plačila naročnine so oproščene naslednje skupine naročnikov:
– invalidi s 100% telesno okvaro,
– invalidi z manj kot 100% telesno okvaro, če jim je priznana tudi pravica do dodatka za postrežbo in tujo pomoč,
– osebe, ki so trajno izgubile sluh,
– ustanove za varstvo otrok, šole, bolnišnice, domovi za ostarele, invalidske organizacije in invalidske delavnice, za sprejemnike, ki so namenjeni vzgojnemu procesu oziroma razvedrilu varovancem, učencem oziroma bolnikom,
– diplomatska in konzularna predstavništva na podlagi recipročnosti.
Naročniki, navedeni v prvih treh alinejah prejšnjega odstavka, lahko uveljavljajo oprostitev naročnine, le na podlagi odločb o stanju invalidnosti zavodov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
3. člen
Ta sklep začne veljati 1. avgusta 1994.
Št. 380-05/94-15/1-8
Ljubljana, dne 28. julija 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik