Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1815. Soglasje k cenam naftnih derivatov, stran 3002.

Na podlagi 4. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS. št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
SOGLASJE
k cenam naftnih derivatov
1. člen
S tem soglasjem se cene naftnih derivatov in stroškov prometa v trgovini določijo kot najvišje in sicer do naslednje ravni:
-------------------------------------------------------------------------
Vrsta derivata         Neto nabavna cena     Stroški trgovine
-------------------------------------------------------------------------
Motorni bencin MB 86        22,965 SIT/l       3,163 SIT/l
Motorni bencin MB 98        27,020 SIT/l       5,215 SIT/l
Neosvinčen motorni bencin NMB 95  28,285 SIT/l       5,215 SIT/l
Neosvinčen motorni bencin NMB 91  27,020 SIT/l       5,215 SIT/l
Plinsko olje D-1          27,020 SIT/l       3.451 SIT/l
Plinsko olje D-2          26,363 SIT/l       3.451 SIT/l
Kurilno olje EL           26,363 SIT/l       2,196 SIT/l
Kurilno olje LS           19,881 SIT/l       2,196 SIT/l
Mazut lahki L           16,048 SIT/kg       0,850 SIT/kg
Mazut srednji S          14,286 SIT/kg       0,825 SIT/kg
Mazut SNS             15,245 SIT/kg       0,833 SIT/kg
Mazut težki T           12,832 SIT/kg       0,484 SIT/kg
Mazut TNS             13,635 SIT/kg       0,519 SIT/kg
Tekoči naftni plin TNP       22,136 SIT/kg       1,937 SIT/kg
-------------------------------------------------------------------------
Drobnoprodajna cena utekočinjenega naftnega plina sme znašati največ 62,20 tolarjev za kilogram (prometni davek ni vključen), drobnoprodajna cena avtoplina pa največ 70 odstotkov drobnoprodajne cene motornega bencina MB 98.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati uredba o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 17/94).
3. člen
To Soglasje začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-05/93-3/21-8
Ljubljana, dne 28. julija 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik