Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1814. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov, stran 3002.

Na podlagi 77. člena zakona o prometnem davku (Uradni list RS. št. 4/92) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov
1. člen
Od naftnih derivatov iz tarifne številke 5 tarife davka od prometa proizvodov se plačuje prometni davek po naslednjih stopnjah:
1. od motornega bencina:                         %
– MB-86                              137,6760
– MB-98                              127,0820
– NMB-91                              94,1990
– NMB-95                              98,2090
2. od dieselskega goriva in motornega neobarvanega petroleja:
– D-1                               117,2560
– D-2 in motorni neobarvan petrolej                107,2850
– D-3                               131,0696
3. od ekstra lahkega kurilnega olja (EL)              13,4490
4. od lahkega specialnega kurilnega olja (LS)            30,0000
5. od kurilnega olja – mazuta: lahkega z nizko vsebnostjo
žvepla (LNŽ), srednje lahkega z nizko vsebnostjo žvepla (SNŽ)
in težkega z nizko vsebnostjo žvepla (TNŽ)             26,0000
6. od kurilnega olja – mazuta – lahkega (L), srednjega (S),
težkega (T), ekstra težkega (ET)                  37,0000
7. od utekočinjenega naftnega plina, ki se uporablja po
posebnih napravah za pogon motornih vozil in motornih plovil    80,3685.
Znesek davka se zaokroži na tri decimalke.
2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 17/94).
3. člen
Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-02/93-2/8-8
Ljubljana, dne 28. julija 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek I. r.
Predsednik