Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1807. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, stran 2997.

Skupščina občine Šmarje pri Jelšah je na seji dne 1. 7. 1994 na podlagi 13. člena statuta občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 63/93) sprejela
SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1
Ukine se status zemljišča v splošni rabi parc. št. 1768/13 neplodno v izmeri 199 m, parc. št. 1768/14 neplodno v izmeri 224 m2, parc. št. 1806/2 neplodno v izmeri 328 m2, parc. št. 1768/2 neplodno v izmeri 323 m2, parc. št. 1768/15 neplodno v izmeri 163 m2, parc. št. 1768/8 dvorišče v izmeri 150 m2, vpisanim pri vl. št. 501 k.o. Rogaška Slatina, parc. št. 12/2 neplodno v izmeri 101 m2 in parc. št. L2/3 neplodno v izmeri 22 m, vpisanima pri vl. št. 133 k.o. Rogaška Slatina, parc. št.,598/4 pot v izmeri 1180 m2 in para št. 599/1 travnik 4 v izmeri 569 m2. vpisanima pri vl. št. 373 A k.o. Podčetrtek, parc. št. 950/3 pašnik 3 v izmeri 171 m2 in parc. št. 950/4 dvorišče v izmeri 339 m2, vpisanima pri vi. št. 89 k.o. Tržišče, parc. št. 1402/10 neplodno v izmeri 209 m2, vpisani pri vl. št. 560 k.o. Kozje, parc. št. 1775/2 pot v izmeri 112 m2, vpisani pri vi. št. 632 k.o. Bodrež in postanejo družbena lastnina v upravljanju občine Šmarje pri Jelšah.
2
Ustanovi se status zemljišča v splošni rabi parc. št. 691/4 cesta v izmeri 569 m2 k.o. Tržišče, parc. št. 218/4 pašnik v izmeri 103 m2 k.o. Kozje, parc. št. 287/32 pot v izmeri 425 m2, parc. št. 288/3 pot v izmeri 151 m k.o. Podčetrtek.
3
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 446-64/94-1
Šmarje pri Jelšah, dne 1. julija 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.