Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1804. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, stran 2991.

Na podlagi. 51. člena zakona p urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS. št. 18/84) 16. točke 11. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi Socialistične Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/89 in Uradni list RS, št. 4/91) in 13. člena statuta občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 63/93) je Skupščina občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 1. 7. 1994 sprejela
ODLOK
o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin
1. člen
Dopolni se 2. člen odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 26/89) in sicer tako, da se doda 9. in 10. točka, ki se glasita:
"9. rezervoarji za utekočinjeni naftni plin propan - butan kapacitete do 2000 kg, vključno s cevovodom za dovod plina do trosil z odgovarjajočo armaturo." "10. Jaške in cisterne do 5 m."
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-13/94-1
Šmarje pri Jelšah, dne 1. julija 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.