Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1801. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1994, stran 2986.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89),.15. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zeml sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, 38. člena statuta občine Mozirje, ter 70. člena poslovnika Skupščine občine Mozirje (Uradni list Republike Slovenije, št. 19/93, 35/93, 8/94) na seji dne 14. 7. 1994 sprejela
SKLEP
o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1994
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Mozirje za leto 1994 znaša 0,09528 SIT, povečana z indeksom rasti cen na drobno od 31. 10. 1993 do 30. 6. 1994. kar znaša 0,107015 SIT.
Za vse fizične osebe, obrtnike in podjetja se za poslovne površine, kot so nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem in kampe zmanjša vrednost točke na 70% od polne vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1994.
2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 1994.
Št. 366-78/94-10
Mozirje, dne 14. julija 1994.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Franc Miklavc, inž. les. ind. l. r.