Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1799. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu turistično-rekreacijske cone "Vrbje" na Ljubnem ob Savinji, stran 2983.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 38. člena statuta občine Mozirje in 70. člena poslovnika Skupščine občine Mozirje (Uradni list RS. št. 19/93, 35/93 in 8/94) na seji dne 14. 7. 1994 sprejela
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu turističnorekreacijske cone "Vrbje" na Ljubnem ob Savinji
1. člen
Odlok o ureditvenem načrtu turističnorekreacijske cone "'Vrbje'" na Ljubnem ob Savinji (Uradni list RS, št. 27/90 in 3/92) se spremeni in dopolni.
2. člen
V poglavju II. 4. člen se spremeni 3. alineja, ki se glasi:
– rekreacijska cona, namenjena rekreaciji v naravnem okolju, z ribnikom ob obstoječem Ribiškem domu in servisnim objektom.
3. člen
V poglavju IV. 5 člen se doda novi odstavek, ki se
– Servisni, objekt ob Ribiškem domu velikosti 8,0 x 4,0 m, lesene izvedbe. Kota objekta nad koto visokih voda.
4. člen
Spremembe in dopolnitve so na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem občinskem upravnem organu in na Zavodu za urbanistično načrtovanje in razvoj občine Mozirje.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/11-92/94
Mozirje, dne 14. julija 1994.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Franc Miklavc, inž. les. ind. l. r.