Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1793. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju k.o. Bistričica, stran 2962.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86 in Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91) in 7. člena odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 1/90 in RS, št. 20/90) je Skupščina občine Kamnik na 38. skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 6. 7. 1994 sprejela
ODLOK
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju k.o. Bistričica
1. člen
S tem odlokom se na predlog Kmetijsko gozdarske zadruge Kamnik uvede postopek za izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih v k.o. Bistričica.
2. člen
Agromelioracijsko območje iz 1. člena tega odloka obsega parceli št. 594 in 595/1 k.o. Bistričica v skupni izmeri 11,16 ha.
3. člen
Agromelioracija zemljišča iz 2. člena tega odloka je v skladu z družbenim planom občine Kamnik za obdobje 1986-1990 in dolgoročnim planom občine Kamnik za obdobje 1986-2000. Zemljišče je trajno namenjeno za kmetijsko proizvodnjo.
4. člen
Investitor agromelioracijskih del je Kmetijsko gozdarska zadruga Kamnik, ki pri Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo Republike Slovenije zagotovi sredstva iz programa finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi. Razliko do celotne vrednosti agromelioracijskih del zagotovi lastnik zemljišča.
5. člen
Agromelioracijska dela obsegajo odstranitev zarasti, založno gnojenje, setev donosnejših kultur in ureditev črednik.
6. člen
Lastnik zemljišča zagotovi izvedbo agromelioracijskih del iz 5. člena tega odloka, po izvedbi investicije pa je dolžan vse objekte in naprave na lastne stroške vzdrževati v uporabnem stanju.
7. člen
Način rabe zemljišča po izvedeni agromelioraciji mora biti v skladu z investicijskim programom in ureditvenim načrtom agromelioracijskega območja.
8. člen
Izvajanje tega odloka nadzira upravni organ, pristojen za kmetijsko inšpekcijo.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-9/94
Kamnik, dne 6. julija 1994.
Predsednik
Skupščine občine Kamnik
Maksimiljan Lavrinc l. r.