Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1791. Sklep o višini tarifnih postavk za dovedeno vodo, stran 2959.

Na podlagi 128. in 129. člena statuta mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 21/91), 10. člena odloka o organiziranju Javnega podjetja Vodo-vod-Kanalizacija (Uradni list RS, št. 7/91) in 3. člena tarifnega sistema za obračun oskrbe z vodo in za obračun odvoda in čiščenja odpadne in padavinske vode preko kanalizacijskega sistema v upravljanju JP VO-KA je Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane na 224. seji dne 28. junija 1994 sprejel
SKLEP
o višini tarifnih postavk za dovedeno vodo
1. člen
Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane soglaša, da Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija p. o. določi naslednje tarifne postavke za dovedeno vodo:
------------------------------------------------------------------
Tarifna postavka            Enota mere     Višina
                              tarifne
                             postavke
------------------------------------------------------------------
– obračun normalne porabe vode(Cl)   SIT/m3        55,78
– obračun priključne moči (C2)     SIT/m3/h     4.074,27
– obračun priključnine 1 (C3)      SIT/ m3/h    41.254,43
– obračun priključnine 2 (C4)      SIT/ m3/h     8.115,94
– obračun prekomerne porabe vode (C5)  SIT/m3        85,33
------------------------------------------------------------------
V tarifnih postavkah ni vračunan prometni davek.
2. člen
Tarifne postavke iz predhodnega člena za obračun priključne moči in priključnin veljajo z dnem uveljavitve sklepa, uveljavitev tarifnih postavk za obračun normalne in prekomerne porabe pa bo izvedena z večfaznim prehodom na podlagi uporabe korekcijskih koeficientov kot sledi:
--------------------------------------------------------
Faza    Korekcijski   Korekcijski       Datum
Prehoda koeficient za  koeficient za      začetka
     gospodinjstva  gospodarstvo      uporabe
       in ostale           korekcijskih
                      koeficientov
--------------------------------------------------------
I.        0,57      1,25    1. 8. 1994
II.        0,78      1,74    1. 9. 1994
III.       0,90      1,34    1. 12. 1994
IV.        0,95      1,17    1. 3. 1995
V.        1.00      1,00    1. 7. 1995
--------------------------------------------------------
3. člen
V letu 1994 bodo po navedenih korekcijskih koeficientih veljale naslednje začasne višine tarifnih postavk za obračun normalne in prekomerne porabe za dovedeno vodo:
– od 1. 8. 1994
a) gospodinjstva
– obračun normalne porabe vode      31,70 SIT/m3
– obračun prekomerne porabe vode     48,64 SIT/m3
b) gospodarstvo
– obračun normalne porabe vode      69,73 SIT/m3
– obračun prekomerne porabe vode    106,66 SIT/m3
– od 1. 9. 1994
a) gospodinjstva
– obračun normalne porabe vode      43,51 SIT/m3
– obračun prekomerne porabe vode     66,56 SIT/m3
b) gospodarstvo
– obračun normalne porabe vode      97,05 SIT/m3
– obračun prekomerne porabe vode    148,47 SIT/m3
– od 1. 12. 1994
a) gospodinjstva
– obračun normalne porabe vode      50,20 SIT/m3
– obračun prekomerne porabe vode    76,80 SIT/m3.
b) gospodarstvo
– obračun normalne porabe vode      74,75 SIT/m3
– obračun prekomerne porabe vode    114,34 SIT/m3
V tarifnih postavkah ni vračunan prometni davek.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati cenik za dovedeno vodo. potrjen s sklepom o potrditvi cen (Uradni list RS, št. 23/94)
5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od 1. avgusta 1994 dalje.
Št. 1236/3-1994
Ljubljana, dne 8. julija 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine mesta Ljubljane
Marjan Vidmar l. r.