Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1788. Odredba o spremembi odredbe o označevanju domačih živali v prometu, stran 2941.

Na podlagi 2. točke 52. člena zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ. št. 43/86) v zvezi s 1. in 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za kmetijstvo in gozdarstvo
ODREDBO
o spremembi odredbe o označevanju domačih živali v prometu
1. člen
V 15. členu odredbe o označevanju domačih živali v prometu (Uradni list RS, št. 38/94) se besedilo »v 30 dneh od uveljavitve te odredbe« nadomesti z besedilom »od 1. oktobra 1994 dalje«.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-031/94
Ljubljana, dne 25. julija 1994.
Minister za kmetijstvo
in gozdarstvo
dr. Jože Osterc l. r.