Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1787. Odredba o določitvi zneskov konzularnih taks, ki jih v tujini pobirajo diplomatska in konzularna predstavništva Republike Slovenije, stran 2941.

Na podlagi 24. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93), 31. člena zakona o zveznih upravnih taksah (Uradni list SFRJ, št. 11/79) ter v povezavi s 1. in 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za zunanje zadeve v soglasju z ministrom za finance
ODREDBO
o določitvi zneskov konzularnih taks, ki jih v tujini pobirajo diplomatska in konzularna predstavništva Republike Slovenije
I
S to odredbo se odreja, da diplomatska in konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini pobirajo enake konzularne takse, kot jih druge države oziroma njihova predstavništva pobirajo od državljanov Republike Slovenije.
II
Zneski konzularnih taks po posameznih tarifnih številkah so naslednji:
1. Za prošnje in druge vloge pri diplomatskih ali konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini: DEM 15
Za vsako naslednjo vlogo v isti zadevi, če ni potrebna nova, samostojna odločba: DEM 10
2. Za vračanje pisnih prošenj taksnih zavezancev organom Republike Slovenije ali za vračanje odločb organov Republike Slovenije taksnim zavezancem ter za vračanje odločb tujih oblastvenih organov zainteresiranim osebam:
a) za vračanje v evropskih državah: DEM 10
b) za vračanje v izvenevropskih državah DEM 15
3. Za vizume, ki jih izdajo diplomatska ali konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini:
a) za vizum na potni listini za eno potovanje zaradi bivanja v Republiki Sloveniji ali za en tranzit: DEM 50
b) za vizum na potni listini za več potovanj: DEM 100
c) za vizum na skupni potni listini za vsako osebo: DEM 10
č) za delovni vizum: DEM 150
d) za poslovni vizum: DEM 200
4. Za potrdila, spričevala ali spremnice za prenos posmrtnih ostankov, ki jih izda diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije, če ni drugače predpisano: DEM 20
5. Za izdajo potrdil, ki se uporabljajo za ureditev carinskih formalnosti in potrdil o izvzetju iz postopka homologacije osebnega vozila ob vrnitvi iz tujine v Republiko Slovenijo: DEM 50
6. Za vsak prepis ali fotokopijo, narejeno v diplomatskem ali konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini:
a) za prvo stran: DEM 20
b) za vsako naslednjo stran: DEM 10
7. Za overitev podpisa na prošnji za sprejem ali odpust iz državljanstva Republike Slovenije: DEM 300
8. Za overitev uradnega podpisa in pečata na listini, s katero se potrjuje, da ima oseba tuje državljanstvo, ali jamči, da bo določena oseba dobila tuje državljanstvo: DEM 200
9. Za overitev prepisa, kopije ali fotokopije, ki jo naredi zainteresirana oseba:
a) za prvo stran: DEM 20
b) za vsako naslednjo stran: DEM 10
10. Za vsako stran overitve prevoda iz tujega v slovenski jezik ali obratno:. DEM 20
11. Za vsako stran prevoda iz tujega v slovenski jezik ali obratno, ki ga opravi in overi predstavništvo: DEM 50
III
Zneski iz prejšnjega odstavka se pobirajo v DEM oziroma v protivrednosti valute države v kateri je diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije.
IV
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 921-92-2243/94
Ljubljana, dne 4. julija 1994.
Minister
za zunanje zadeve
Lojze Peterle l. r.
 
Soglašam:
Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost