Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1786. Seznam gotovih zdravil, za katera je bilo od 21. 5. 1994 do 30. 6. 1994 dano dovoljenje, da smejo v promet, stran 2925.

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS. št. 1/91-I) in 34. člena zakona o dajanju zdravil v promet (Uradni list SFRJ. št. 43/86), izdaja minister za zdravstvo
V Seznamu gotovih zdravil, za katera je bilo od 19. junija 1992 do 30. junija 1994 dano dovoljenje, da smejo v promet (Uradni list RS. št. 46/92. 59/92 in 36/93), se pod zaporednimi številkami:
586 (št. odločbe 512/B-431/92),
562 (št. odločbe 512/B-425/92),
564 (št. odločbe 512/B-427/92),
566 (št. odločbe 512/B-429/92),
767 (št. odločbe 512/B-731/92),
768 (št. odločbe 512/B-732/92),
769 (št. odločbe 512/B-733/92),
1277 (št. odločbe 512/B-1323/93),
1278 (št. odločbe 512/B-1324/93), besedilo črta.
Št. 512-18/94
Ljubljana, dne 14. julija 1994.
Minister
za zdravstvo
dr. Božidar Voljč l. r.