Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994

Kazalo

1773. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev srednjeročnega družbenega plana občine Žalec, stran 2911.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 202. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 in Uradni list RS št. 5/91-I, 56/93) je Izvršni svet Skupščine občine Žalec na seji dne 21. junija 1994 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev srednjeročnega družbenega plana občine Žalec
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Žalec, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o. Celje v januarju 1994.
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Žalec se nanaša na ureditveno območje bencinskega servisa Zgornja Črnova. Poseg je prikazan v programskih zasnovah, ki jih je izdelal Hmezad – Inženiring d.o. Žalec pod št. 31/93 v avgustu 1993.
II
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih sekretariata za okolje in prostor občine Žalec in v prostorih Krajevne skupnosti Vinska gora in sicer za najmanj 30 dni od dneva veljavnosti objavljenega sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko k osnutku podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in jih posredujejo na sekretariat za okolje in prostor občine Žalec.
IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, ki jo bosta organizirala sekretariat za okolje in prostor občine Žalec ter Krajevna skupnost Vinska gora. Javna obravnava bo 11. avgusta 1994 ob 19. uri v prostorih krajevne Skupnosti.
V
Po preteku javne razgrnitve oblikuje Izvršni svet Skupščine občine Žalec stališča do vseh v času javne razgrnitve podanih pripomb in predlogov na osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana in pripravi predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 352-003/94 Žalec, dne 21. junija 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Žalec
Boris Krajnc, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost