Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994

Kazalo

1754. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora, stran 2873.

Na podlagi 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93 in 47/93) in 9. člena odloka o sestavi, pristojnostih in volitvah v zbore Skupščine občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) je Skupščina občine Kranj na izredni seji zbora združenega dela dne 7. 7. 1994, na 32. seji zbora krajevnih skupnosti dne 29. 6- 1994 in na izredni seji družbenopolitičnega zbora dne 7. 7. 1994 sprejela
ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora (akt legalizacije) za območje občine Kranj, ki jih je izdelala Upravna organizacija za urbanistično načrtovanje pod št. 352-01/94-04 z datumom maj 1994.
2. člen
Akt legalizacije vsebuje:
– besedilo odloka,
– pregledno karto občine s prikazano razvrstitvijo nedovoljenih posegov v M 1:25000,
– grafične prikaze, ki določajo razmejitve ter merila in pogoje za legalizacijo na:
• katastrskih načrtih v M 1:2000          24 listov
• katastrskih načrtih v M 1:2880           4 liste
• preglednih katastrskih načrtih v M 1: 5000    48 listov
• zazidalna situacija v M 1:500            1 list
• ureditvena situacija v M 1:1000           1 list
in nadomeščajo grafične prikaze veljavnih prostorskih ureditvenih pogojev iz 4. člena tega odloka,
– obrazložitev oziroma utemeljitev,
– soglasja pristojnih organov in organizacij,
– razvrstitev nedovoljenih posegov (7. člen navodila),
– projektne rešitve sanacije,
– stroške za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč.
II. MEJA OBMOČJA.
3. člen
Območje, ki se ureja z aktom legalizacije, obsega območje občine Kranj, znotraj katerega so določena merila in pogoji za legalizacijo 267 nedovoljenih posegov, katerih investitorji so zaprosili za odlog prisilne izvršbe.
4. člen
Posegi so vključeni v območje, za katero so sprejeti oziroma izdelani prostorski ureditveni pogoji za:
I. ureditveno območje Kranj (Uradni vestnik Gorenjske št. 15/88)
--------------------------------------------------------------
Oznaka
posega  Območje urejanja    Enota
--------------------------------------------------------------
(2) Posegi, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije
2.    S 11/7         2a1
8.    S 11/7         2a1
13.    S 11/7         2a1
15.    K 11/4         Zs
40.    S 15/1         2a
45.    S 11/4         1a
47.    S 06/4         2a5
54.    S 06/3         2a1
62.    S 17/4         2a1
67.    S 17/3         2a1
91.    S 12/6         2a1
95.    S 12/1         2a2
100.   S 04/5         2a
103.   K 12/3         Zs
106.   S 11/7         2a1
 
(3) Posegi, kijih akt legalizacije dopušča brez sanacije
1.    R 11/1-UN       2a
4.    S 11/4         2a1
5.    S 11/1         2a1
7.    S 11/8         2a1
9.    R 11/1-UN       9a
10.    S 11/1         2a1
12.    S 11/2         2a1
14.    S 11/7         2a1
16.    S 11/1         2a2
17.    S 11/3         3c1
37.    S 15/1         2a
38.    S 15/3         2a
39.    S 15/1         2a
41.    S 15/1         2a
42.    S 15/1         2a
43.    S 15/5         2a
44.    S 15/4         3c
46.    D 02/1         5a2
48.    S 07/3         2a1
49.    S 07/2         2a2
50.    K 06/3         Zs
51.    S 06/4         2a2
52.    S 06/4         2a2
53.    S 06/5         3c1
55.    S 15/6         2a1
60.    S 17/6         2a4
61.    S 17/6         2a6
63.    S 17/6         2a2
64.    S 16/1         3c1
65.    S 16/2         2a1
66.    S 17/3         2a1
88.    S 14/1         2a1
89.    S 14/1         2a1
90.    S 14/1         2a1
92.    S14/6         2a1
93.    K 12/3         Zs
94.    K12/1         2a2
96.    S 12/1         Zs
98.    S 05/5         3c1
99.    P 11/1-UN       -
101.   S 04/2         2a1
102.   S 04/2         2a1
107.   S 12/6         2a1
109.   S 05/4         7
II. ureditvena območja naselij Cerklje. Vašca in Pšenična polica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/88)
---------------------------------------------------------------
Oznaka
posega  Območje urejanja        Enota
---------------------------------------------------------------
 (2) Posegi, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije
168.   SK 3/7, Grad          3a
171.   SK-P, Pšenična polica      3a
263.   SK 3/6, Vaško jedro Cerkelj   2a
 
 (3) Posegi, ki jih akt legalizacije dopušča brez sanacije
169.   K3/4Z              Zr
III. ureditvena območja naselij-Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/88)
--------------------------------------------------------------
Oznaka
posega  Območje urejanja         Enota
--------------------------------------------------------------
(2) Posegi, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije
127.   S 4/3, Francarija        -
125.   S 4/1, Zgornje Tupaliče     -
129.   04/1, središče Preddvora     -
131.   razpršena gradnja        Zw
135.   Sk 4/8, Mače           -
 
(3) Posegi, kijih akt legalizacije dopušča brez sanacije
126.   S 4/1, Zgornje Tupaliče     -
133.   razpršena gradnja        Zw
134.   SK 4/8, Mače           -
136.   razpršena gradnja        Zw
137.   razpršena gradnja        Zw
IV. ureditveno območje naselij Šenčur in Srednja vas (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/88 in Uradni list RS, št. 55/92).
------------------------------------------------------------
Oznaka
posega  Območje urejanja           Enota
------------------------------------------------------------
(1) Posegi, ki jih akt legalizacije ne dopušča
156.   S 2/09, Mačkovo naselje       2a
 
(2) Posegi, ki jih legalizacija dopušča pod pogojem sanacije
141.   S 2/12 Srednja vas-Pipanova ul.   2a
151.   S2/03, Šenčur-Mlakarjeva ul.     2a
153.   S 2/04, Šenčur-Mlakarjeva ul.    2a
155.   S 2/07, Štefetova, Kuraltova ul.   2a
 
(3) Posegi, ki jih akt legalizacije dopušča brez sanacije
140.   S-2/13, Srednja vas         3c
142.   S 2/12, Srednja vas-Pipanova ul.   2a
143.   S-2/11, Šenčur-Novo naselje     2a-1
152.   O-2/01, Šenčur, Vaški center     -
154.   S 2/04. Šenčur-Mlakarjeva ul.    2a
262.   S 2/10, Šenčur-Ob Vejesovski ul.   2a
V. Ureditvena območja naselij Golnik, Gorice, Srednja vas, Zalog in Svarje (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/88)
---------------------------------------------------------
Oznaka
posega  Območje urejanja           Enota
---------------------------------------------------------
 (1) Posegi, ki jih akt legalizacije ne dopušča
205.   kmetijsko zemljišče (2)       -
 
(3) Posegi, ki jih akt legalizacije dopušča brez sanacije
206.   W 5/1, Svarje,            10a
208.   S 5/11, Zalog            3c
VI. Jezersko (Uradni list RS, št. 41/92)
-------------------------------------------------------------
Oznaka
posega  Območje urejanja           Enota
-------------------------------------------------------------
2. Posegi, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije
115.   S-116 Zgornje Jezersko        -
116.   ZN Zgornje Jezersko          -
130.   razpršena gradnja           Zw
132.   razpršena gradnja           Zw
 
(3) Posegi, kijih akt legalizacije dopušča brez sanacije
110.   razpršena gradnja           Zw
111.   razpršena gradnja           Zs
112.   razpršena gradnja           Zw
113.   razpršena gradnja           Zs
114.   razpršena gradnja           Zw
118.   razpršena gradnja           Zw
VII. Kranjsko Sorsko polje (Uradni list RS, št. 43/93, 3/94)
--------------------------------------------------------------
Oznaka
posega  Območje urejanja            Enota
--------------------------------------------------------------
 (1) Posegi, ki jih akt legalizacije ne dopušča
105.   kmetijsko zemljišče (1)        -
124.   kmetijsko zemljišče (2)        -
     047-Možjanca              -
150.   kmetijsko zemljišče (1) in gozdno
     zemljišče (G)             -
159.   kmetijsko zemljišče (1)
     024-Hotemaže              -
165.   SK 016-Češnjevek            v
 
(2) Posegi, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije
81.    SK 060-Podreča             v
87.    SK 009-Breg ob Savi          vj
119.   razpršena gradnja 047-Možjanca     Zw
120.   razpršena gradnja 047-Možjanca     Zw
121.   razpršena gradnja 047-Možjanca     Zw
157.   SK 024-Hotemaže            v
160.   SK 102-Visoko             v-1
161.   SK-1102-Visoko             e
162.   R 045-Milje              -
163.   SK-1 065-Praprotna p.         e-1
166.   R 016-Češnjevek            UN-
                         predviden
170.   SK-1 070-Pšata             v
173.   SK1 117-Zg. Brnik           e-1
174.   SK1 117-Zg. Brnik           e-1
176.   SK 064-Poženik             v
177.   SK 091-Šmartno             v
178.   razpršena gradnja 019-Glinje      Zs
182.   SK2 106-Vopovlje            v
183.   SK1 106-Vopovlje            v
184.   SK1 106-Vopovlje            v
185.   SK 036-Lahovče             v
264.   Z 080-Sp. Brnik            Zk
(3) Posegi, kijih akt legalizacije dopušča brez sanacije
82.    S 043-Mavčiče-ZN            e
83.    SK 043-Mavčiče             e
84.    razpršena gradnja 044-Meja       z
85.    razpršena gradnja 009-Breg ob Savi   Zs
86.    SK 009-Breg ob Savi          e
97.    razpršena gradnja           Zk
122.   razpršena gradnja 047-Možjanca     Zw
123.   Sk 047-Možjanca            v
128.   razpršena gradnja           Zw
138.   SK 040-Luže              vj
139.   SK 040-Luže              vj
158.   SK024-Hotemaže             v
164.   SK-1065-Praprotna polica        v
167.   razpršena gradnja 016-Češnjevek    Zw
172.   SK-1 117-Zg. Brnik           vj
175.   SK-1 117-Zg. Brnik           e
180.   SK-2 080-Sp. Brnik           v-2
181.   Sk-2 080-Sp. Brnik           v-2
VIII. ureditveno območje Krvavec
--------------------------------------------------------------
Oznaka
posega  Območje urejanja            Enota
--------------------------------------------------------------
 (1) Posegi, ki jih akt legalizacije ne dopušča
228.   RT1 Zvon – Krvavec           -
256.   gozdno zemljišče (G)          -
 
(2) Posegi, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije
211.   razpršena gradnja PO 3/2
     Ambrož-Šenturška gora          w
212.   razpršena gradnja PO 3/2
     Ambrož-Šenturška gora          w
217.   razpršena gradnja PO 3/2,
     Ambrož-Šenturška gora          w
218.   razpršena gradnja PO3/2
     Ambrož-Šenturška gora          w
219.   razpršena gradnja PO 3/2
     Ambrož-Šenturška gora          w
220.   razpršena gradnja PO 3/2
     Ambrož-Šenturška gora          w
229.   razpršena gradnja RT1 -
     Zvoh Krvavec              w
230.   KP1 – planina Jezerca          -
242.   W8 - nad Prevoznikom          1
255.   W8 - nad Prevoznikom          2
259.   T6 - pod Tiho dolino          -
 
(3) Posegi, kijih akt legalizacije dopušča brez sanacije
117.   S-11 - Podlebelca            -
213.   razpršena gradnja PO 3/2
     Ambrož -Šenturška gora         s
214.   razpršena gradnja PO 3/2
     Ambrož-Šenturška gora          w
215.   razpršena gradnja PO 3/2
     Ambrož-Šenturška gora          w
216.   razpršena gradnja PO 3/2
     Ambrož – Šenturška gora         s
221.   razpršena gradnja PO 3/1 območje
     Stiške vasi               zw
222.   razpršena gradnja PO 3/1 območje
     Stiške vasi               zw
223.   razpršena gradnja PO 3/1 območje
     Stiške vasi               zw
224.   razpršena gradnja PO 3/1 območje
     Stiške vasi               zw
225.   W1-Stiška vas              -
226.   W1-Stiška vas              -
227.   T4 – Kriška planina           -
231.   W10-pri Ambrožu             -
232.   W10-pri Ambrožu             -
233.   W10-pri Ambrožu             -
234.   W10-pri Ambrožu             -
235.   W10-pri Ambrožu             -
236.   razpršena gradnja PO 3/2
     Ambrož-Šenturška gora          kt
237.   razpršena gradnja PO 3/2
     Ambrož-Šenturška gora          ts
238.   W8 - nad Prevoznikom          1
239.   W8 - nad Prevoznikom          1
240.   W8 - nad Prevoznikom          1
241.   W8 – nad Prevoznikom          1
243.   W8 – nad Prevoznikom          1
244.   W8 - nad Prevoznikom          1
245.   W8 – nad Prevoznikom          1
246.   W8 – nad Prevoznikom          1
247.   W8 - nad Prevoznikom          1
248.   W8 – nad Prevoznikom          1
249.   W8 - nad Prevoznikom          2
250.   razpršena gradnja PO 3/2
     Ambrož-Šenturška gora          w
251.   razpršena gradnja PO 3/2
     Ambrož-Šenturška gora          w
252.   razpršena gradnja PO 3/2
     Ambrož-Šenturška gora          w
253.   W8 – nad Prevoznikom          2
254.   W8 – nad Prevoznikom          2
257.   razpršena gradnja PO 1/1 območje
     Bukovje-Tabor              w
258.   W8 - nad Prevoznikom          1
260.   razpršena gradnja PO 2 – Lenart     w
261.   razpršena gradnja            PO 5-
     Štefanja gora              zw
IX. Škofjeloško hribovje
---------------------------------------------------------------
Oznaka
posega  Območje urejanja             Enota
---------------------------------------------------------------
 (2) Posegi, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije
27.    razpršena gradnja 031-Javornik      Zw
31.    razpršena gradnja 031-Javornik      Zw
34.    razpršena gradnja 031-Javornik      Zw
36.    SK 073-Rakovica             v
73.    razpršena gradnja 049-Nemilje      Zw
79.    razpršena gradnja 076-Sp. Besnica    Zw
80.    SK1 076-Sp. Besnica           v
 
(3) Posegi, kijih akt legalizacije dopušča brez sanacije
21.    razpršena gradnja 015-Čepulje      Zw
22.    W1 057-Planica              w
23.    razpršena gradnja 015-Čepulje      Zw
24.    W2057-Planica              w
25.    razpršena gradnja 037-Lavtarski vrh   Zw
26.    W 108-Zabukovje             w
28.    razpršena gradnja 072-Pševo       Zw
29.    razpršena gradnja 031-Javornik      Zw
30.    razpršena gradnja 031-Javornik      Zw
32.    W 108-Zabukovje             w
33.    W 108-Zabukovje             w
35.    razpršena gradnja 031-Javornik      Zw
72.    razpršena gradnja 049-Nemilje      Zw
74.    razpršena gradnja 049-Nemilje      Zw
75.    razpršena gradnja 058-Podblica      Zw
76.    SK2 113-Zg.Besnica            v
77.    razpršena gradnja 113-Zg. Besnica    Zw
78.    razpršena gradnja 113-Zg. Besnica    Zw
X. Dobrave
--------------------------------------------------------------
Oznaka
posega  Območje urejanja             Enota
--------------------------------------------------------------
 (1) Posegi, ki jih akt legalizacije ne dopušča
11.    kmetijsko zemljišče (2)
     081-Srakovlje               -
20.    gozd (g) 095/1-Tenetiše          -
202.   kmetijsko zemljišče (2) 063-Povlje    -
203.   kmetijsko zemljišče (2) 063-Povlje    -
265.   kmetijsko zemljišče (2) 112-Zgornja Bela -
 
(2) Posegi, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije
18.    S 095/2-Tenetiše             e
19.    S 075/2-Tenetiše             e
58.    SK 020-Gobovce              v
104.   SK 059/4-Podbrezje Podtabor        v
144.   W 005/2-Bašelj              w
145.   W 005/2-Bašelj              w
146.   W 005/2-Bašelj              w
147.   W 005/2-Bašelj              w
148.   W 005/2-Bašelj              w
149.   R112-Zg. Bela               -
186.   SK 098/1-Trstenik             e
187.   SK 098/1-Trstenik             e
188.   SK 098/1-Trstenik             e
189.   SK 098/1-Trstenik             e
190.   SK 098/1-Trstenik             e
191.   SK 098/1-Trstenik             e
192.   SK 098/1-Trstenik             e
193.   W098/2-Trstenik              w
194.   W 098/2-Trstenik             w
195.   W 098/2-Trstenik             w
196.   W 098/2-Trstenik             w
197.   W 098/2-Trstenik             w
200.   SK 004/1-Babni vrt            v
266.   SK 020-Gobovce              v
267.   SK 098/1-Trstenik             e
 
(3) Posegi, ki jih akt legalizacije dopušča brez sanacije
3.    razpršena gradnja 081-Srakovlje      Zs
6.    razpršena gradnja 081-Srakovlje      Zs
56.    razpršena gradnja 078-Sp. Duplje     Zw
57.    S 078-Sp.Duplje              e
59.    SK 059/4-Podbrezje-Srednja vas      v
68.    W 039/2-Kamnjek              w
69.    W039/2-Kamnjek              w
70.    W039/2-Kamnjek              w
71.    W039/4-Kamnjek              w
108.   razpršena gradnja 115-Zg. Duplje     Z
198.   W 098/3-Trstenik             w
199.   W 098/3-Trstenik             w
201.   W 098/3-Trstenik             w
204.   razpršena gradnja 004/2-Babni vrt     Zw
207.   W 110-Svarje               w
209.   W 039/2-Kamnjek              w
210.   W 039/2-Kamnjek              w
XI. Zazidalni načrt Cerkljanska dobrava – ZN Wd (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/89)
---------------------------------------------------------------
Oznaka
posega  Območje urejanja             Enota
---------------------------------------------------------------
 (2) Posegi, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije
179.   Wd-objekt št. 14
III. POSEGI KI JIH AKT LEGALIZACIJE NE DOPUŠČA
5. člen
Legalizacija navedenih posegov ni dopustna: Ureditveno območje naselij Šenčur in Srednja vas:
– Parkirišče na zemljišču parc. št. 464 k.o. Šenčur, oznaka posega 156.
Parkirišče za tovornjake je urejeno neposredno v stanovanjskem naselju na površinah, ki so namenjene gradnji stanovanjskih prostostoječih objektov.
Ureditveno območje naselij Golnik, Gorice, Srednja vas. Zalog in Svarje:
– Gradbena baraka na zemljišču parc. št. 261/25 k.o. Babni vrt, oznaka posega 205.
Objekt je gradbenotehnično, kakor tudi arhitekturno oblikovno neustrezno zgrajen.
Ureditveno območje Kranjsko-Sorško polje:
– Peskokop na parceli št. 512 k.o. Klanec, z oznako posega 105, leži v območju strnjenih kmetijskih zemljišč 1. območja in predstavlja izrazito vizualno in oblikovno motnjo ter degradacijo prostora.
– Počitniško-stanovanjski objekt na zemljišču parc. št. 529/1 k.o.. Tupaliče, oznaka posega 124.
Objekt leži odmaknjen od naselja, na vizualno izpostavljeni lokaciji, v varovalnem pasu lokalne ceste, na reliefno preoblikovani brežini.
– Počitniški objekt na zemljišču parc. št. 1016, 1017 k.o. Šenčur, oznaka posega 150.
Objekt leži odmaknjen od naselja, na 1. območju kmetijskih zemljišč, v varovalnem pasu trase visokotlačnega plinovoda in podtalnice.
– Gospodarski objekt s stanovanjem na zemljišču 510/2 k.o. Visoko, oznaka posega 159.
Objekt leži odmaknjen od naselja, na 1. območju kmetijskih zemljišč, v varstvenem pasu podtalnice na vizualno izpostavljeni lokaciji.
– Posestna meja na zemljišču parc. št. 46/1, 48/1. 446/2, 446/3 k.o. Češnjevek oznaka posega 165.
Masivno zidana ograja je zgrajena s krajevno nesprejemljivimi in različnimi arhitekturno oblikovnimi elementi na zemljišču, ki ni v lasti investitorja.
Ureditveno območje Dobrave:
– Lopa za avtoprevozniško dejavnost z odpadom rabljenih tovornjakov na parcelah št. 738/1 in 734/3 k.o. Kokrica, z oznako posega 11, je vmeščena na jasi znotraj večjega gozdnega kompleksa. Vmestitev take gospodarske dejavnosti v območju, ki je oddaljeno od strnjenega naselja, ni sprejemljiva.
– Brunarica – gostinski objekt na parceli št. 366 k.o. Tenetiše z oznako posega 20, leži v območju gozdnih površin in območju zgodovinskega in kulturnega spomenika Udin boršt, odmaknjena od območja strnjene zazidave in po namenu nezdružljiva z namembnostjo zemljišča.
— Lesena baraka in kozolec na zemljišču parc. št. 280/2 k.o. Babni vrt, oznaka posega 202.
Objekt je gradbeno tehnično, kakor tudi arhitekturno oblikovno neustrezno zgrajen na kmetijskem, komunalno neopremljenem zemljišču, oddaljenem od naselja.
– Lesena uta na zemljišču parc. št. 280/2 k.o. Babni vrt, oznaka posega 203.
Počitniški objekt je zgrajen na kmetijskem komunalno neopremljenem zemljišču, oddaljenem od naselja.
– Objekt na zemljišču parc. št. 987/2, 986 k.o. Bela, oznaka posega 265.
Sest gradbeno tehnično kakor tudi arhitekturno oblikovno neustrezno grajenih objektov je postavljeno na kmetijskem vizualno izpostavljenem zemljišču v neposredni bližini oziroma na zemljišču vodotoka.
Ureditveno območje Krvavec:
– Objekt za začasno bivanje na zemljišču parc. št. 1036/145 k.o. Šenturška gora, oznaka posega 228. Objekt po odloku o zavarovanju vodnih virov pod Krvavcem (Uradni vestnik Gorenjske, št. 11/87 in 4/88) leži v ožjem varstvenem pasu, v katerem gradnja objektov ni dopustna.
– Počitniški objekt na zemljišču parc. št. 1218/78 k.o. Šenturška gora z oznako posega 256. Objekt leži v rezervatu predvidenih žičnic. Do izdaje lokacijskega dovoljenja za gradnjo žičnic legalizacija objekta ni dopustna.
IV. SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA LEGALIZACIJO
6. člen
Za legalizacijo nedovoljenih posegov veljajo skupna merila in pogoji za posege v prostor ter posebne določbe, ki za območje urejanja ali ureditveno enoto v kateri se poseg nahaja veljajo po prostorskih ureditvenih pogojih iz 4. člena tega odloka, in skupna merila tega odloka, razen če v posebnih določbah ni določeno drugače.
7. člen
Posegi, ki jih je možno legalizirati, so po namembnosti vključeni v:
A. območja urejanja, ki so namenjena poselitvi, to so:
S – območja za stanovanja
Sk – območja za stanovanja in kmetijstvo
O – območja za oskrbne dejavnosti
R – območja za rekreacijo
W – območja počitniških objektov
T – območja za turizem
B. površine, ki niso namenjene poselitvi, to so stavbna zemljišča – razpršena gradnja.
8. člen
V vseh območjih urejanja, ki so namenjena poselitvi z oznako S, Sk, O, W,.R, je dopustna legalizacija posegov v skladu z namensko rabo območja in merili in pogoji, ki jih določa ta odlok.
9. člen
V območjih, ki niso namenjena poselitvi, je na stavbnih zemljiščih (razpršena gradnja Z) z oznako "s" dopustna legalizacija stanovanjskih objektov, z oznako "ts" legalizacija objektov za turizem in stanovanja, z oznako "k" legalizacija objektov za kmetijsko dejavnost, z oznako "kt" legalizacija objektov za turizem in obrt v sklopu kmetije, z oznako "w" legalizacija počitniških objektov, z oznako "zw" legalizacija objektov za začasno bivanje in z oznako "r" legalizacija objektov za rekreacijo, pod pogoji ki jih določa ta odlok.
10. člen
Vse objekte iz 4. člena tega odloka pod oznako (2), ki jih akt legalizacije dopušča pod pogojem sanacije, je potrebno sanirati v skladu s projektnimi rešitvami sanacije, ki so sestavni del akta legalizacije.
V. POSEBNI POGOJI ZA LEGALIZACIJO
Ureditveno območje naselij Preddvor. Tupaliče in Breg ob Kokri
11. člen
Merila in pogoji glede vrste posegov se dopolnijo tako, da je v območju urejanja S 4/3 – Francarija dopustna gradnja pomožnih objektov.
Ureditveno območje naselja Šenčur in Srednja vas.
12. člen
V območju urejanja O 2/01 – Vaški center je na zemljišču parcelna št. 94/9 in 94/12 k.o. Šenčur dopustna legalizacija stanovanjskega objekta, oznaka posega 152.
Ureditveno območje Krvavec.
13. člen
V območju urejanja Wl – počitniško naselje pri Stiski vasi je dopustna legalizacija dveh počitniških objektov na zemljiščih parc. št. 927/2 in 927/5 k.o. Šenturška gora, oznaki posegov 225 in 226.
V območju urejanja T4 - Kriška planina je dopustna legalizacija počitniškega objekta na zemljišču parc. št. 1035/16 k.o. Šenturška gora, oznaka posega 227.
V območju urejanja T6 – pod Tiho dolino je dopustna legalizacija počitniškega objekta na zemljišču parc. št. 133/34 in 133/35 k.o. Šenturška gora, oznaka posega 259.
V območju urejanja KP1 – planina Jezerca je pred izdelavo zazidalnega načrta dopustna legalizacija počitniškega objekta na zemljišču parc. št. 1040/8 k.o. Šenturška gora, oznaka posega 230.
Dozidave in nadzidave objektov za začasno bivanje z oznako "zw" niso dopustne. Ohraniti morajo zunanjo podobo v lesu. Do objektov ni dopusten dovoz ampak samo peš dostop.
VI. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Akt legalizacije je občanom in organizacijam stalno na vpogled pri upravnem organu občine Kranj, pristojnem za urejanje prostora.
15. člen
Izvajanje odloka nadzoruje urbanistična inšpekcija Uprave inšpekcijskih služb za Gorenjsko Kranj.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01/94-04
Kranj, dne 7. julija 1994.
Predsednik
Skupščine občine Kranj
Vitomir Gros, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost