Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1994 z dne 15. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1994 z dne 15. 7. 1994

Kazalo

1719. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi prodaje in uvoza vozil brez katalizatorja, stran 2796.

Na podlagi prvega odstavka 30. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 24. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za gospodarske dejavnosti in ministrom za ekonomske odnose in razvoj
ODREDBO
o spremembi odredbe o prepovedi prodaje in uvoza vozil brez katalizatorja
1. člen
Prvi odstavek 1. člena odredbe o prepovedi prodaje in uvoza vozil brez katalizatorja (Uradni list RS, št. 27/94) se spremeni, tako da se glasi:
»Na območju Republike Slovenije je prepovedana prodaja cestnih motornih vozil, ki ne ustrezajo določbam odredbe o homologiranju vozil glede na emisijo onesnaževanja v izpušnih plinih motorjev v odvisnosti od vrste goriva (št. 83) (Uradni list RS, št. 35/94).«
2. člen
Določba 2. člena se dopolni, tako da se pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
»ali so bila uvožena za prodajo do roka iz drugega odstavka 3. člena in se nahajajo na območju Republike Slovenije.«
3. člen
Za 3. členom se doda nov, 3. a člen, ki se glasi: »Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega člena te odredbe je dovoljeno uvažati vozila iz 1. in 3. točke prvega odstavka 3. člena odredbe o homologaciji vozil (Uradni list Republike Slovenije, št. 14/93).«
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-01-11/94
Ljubljana, dne 1. julija 1994.
Minister
za okolje in prostor
dr. Maks Tajnikar l. r.
 
Soglašam
Minister
za gospodarske dejavnosti
dr. Pavel Gantar l. r.
 
Soglašam
Minister
za ekonomske odnose
in razvoj
dr. Davorin Kračun l. r.

AAA Zlata odličnost